Julemessa 2016 - informasjon til deltakere

Det er klart for påmelding til julemessene i Harstad, Narvik, Breivika og Åsgård.

Julemesse, Breivika
 
Datoer for messene:

  • UNN Brevika: 11.11, kl 09-16
  • UNN Narvik: 15.11, kl 10-16
  • UNN Harstad: 17.11, kl 10​-16
  • UNN Åsgård: 19.11, kl 10-16 og 20.11, kl 11-16

Vilkår for deltakere:

  • Dine produkter må være brukskunst som er håndlaget eller mat som er hjemmelaget
  • Det er ikke tillatt å selge importerte produkter
  • Den som får tildelt stand, skal selge sine egenproduserte produkter, og bemanne standen selv. Det er selvfølgelig lov å ha medhjelper(e), og å få avløsning

Gjelder kun Breivika:
Vi minner om at deltakere må være ansatt på UNN. Dersom du er i permisjon eller sykmeldt fra jobb, kan du fremdeles delta. Tidligere ansatte kan ikke delta. 

Unntak: Pensjonister og uføre tidligere ansatte kan delta. Pasienter på UNN kan også delta på messa. Det forutsettes da at du har vært inne til behandling i løpet av høsten 2016.

Priser 2016 

Åsgård og Breivika:
1 Bord 120 x 75 cm: 1000 kroner, 2 bord 120 x 75 cm: 2000 kroner osv.

Harstad og Narvik:
kostnaden 200 kroner per stand (bord: 120 x 75 cm). Hvis en ønsker to bord koster det 400 osv.