Advarer mot dødelig narkotisk stoff

Universitetssykehuset Nord-Norge har for første gang påvist det narkotiske stoffet parametoksymetamfetamin (PMMA) hos en pasient i Nord-Norge.

PMMA har trolig skyld i 35 dødsfall i Norge siden 2010. Stoffet omsettes ofte som amfetamin eller ecstasy, og brukere er som regel ikke klar over at de inntar det mye giftigere PMMA. PMMA har en noe svakere og mer langsomt innsettende ruseffekt enn amfetamin, og dermed øker sannsynligheten for at brukere tar mer, og får alvorlige forgiftninger.

Ved mistenkte forgiftninger/overdoser med amfetamin eller ecstasy kan pasienten utilsiktet ha fått i seg PMMA, og innleggelse i sykehus anbefales. Symptomer skyldes sentralstimulering med hjerterytmeforstyrrelser, økt puls og blodtrykk, muskelspasmer, hallusinasjoner, respirasjonsforstyrrelser og alvorlig forhøyet kroppstemperatur. Kramper, koma og multiorgansvikt kan også forekomme.

Behandling av PMMA-forgiftninger er symptomatisk, da antidot ikke finnes.

Informasjon om behandling av forgiftning med amfetaminlignende rusmidler:

https://www.helsebiblioteket.no/224413.cms