Utredningsgruppe for kirurgisk akuttberedskap

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har etablert en prosjektgruppe som skal utrede løsninger for framtidig kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik. 

Prosjektgruppen skal anbefale en løsning til Helse Nord, og forståelsen og føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan om samarbeid mellom sykehus (sykehus i nettverk) for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjeneste, skal legges til grunn for arbeidet.

Utredningsgruppen består av 13​ personer. Arbeidet ledes av prosjektleder Odd Søreide og det er etablert et prosjektsekretariat som ledes av Hege Andersen.

Gruppen består av følgende medlemmer:


 • Odd Søreide (innleid prosjektleder)
 • Hege Andersen (prosjektsekretariat)
 • Esben Haldorsen (brukerrepresentant)
 • Bengt-Ole Larsen (konsernverneombud)
 • Bjørn Bremer (Narvik kommune)
 • Sverre Håkon Evje (Narvik kommune)
 • Heidi E Laksaa (Narvik kommune)
 • Arne Holm (Bardu kommune)
 • Jon Harr (UNN Narvik)
 • Anne Marthe F Jenssen (UNN Narvik)
 • Kari Fiske (UNN Narvik)
 • Rita Pernille Martnes (UNN Harstad)
 • Knut Kjørstad (UNN Tromsø)

Prosjektgruppen skal levere sin utredning (rapport) med anbefaling til UNN-styret i slutten av mars 2017. Deretter skal prosjektrapporten oversendes til Helse Nord RHF for styrebehandling 1. april 2017.

Møtedatoer​

Prosjektgruppen skal ha arbeidsmøter i Narvik og disse møtene er berammet til:

 • 22.09.16
 • 18.10.16
 • 15.11.16
 • 15.12.16
 • 12.01.17
 • 14.02.17