Høringssvar

Her er en oversikt over innkomne høringssvar til utredningsrapporten om organisering av kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik

1 - Kristine Amundsen - Klinikktillitsvalgt yngre legers forening.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/1 - Kristine Amundsen - Klinikktillitsvalgt yngre legers forening.pdf1 - Kristine Amundsen - Klinikktillitsvalgt yngre legers forening.pdf
2 - Vedlegg til Kristine Amundsen.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/2 - Vedlegg til Kristine Amundsen.pdf2 - Vedlegg til Kristine Amundsen.pdf
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfAksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdf
Bektesevic, Gunleiksrud LIS 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Bektesevic, Gunleiksrud LIS 160317.pdfBektesevic, Gunleiksrud LIS 160317.pdf
Den Norske Jordmorforening ved PTV Paul Larsen 120317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Den Norske Jordmorforening ved PTV Paul Larsen 120317.pdfDen Norske Jordmorforening ved PTV Paul Larsen 120317.pdf
Driftsråd UNN Harstad 140317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Driftsråd UNN Harstad 140317.pdfDriftsråd UNN Harstad 140317.pdf
Fagforbundet 140317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Fagforbundet 140317.pdfFagforbundet 140317.pdf
Føde gyn Harstad 130317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Føde gyn Harstad 130317.pdfFøde gyn Harstad 130317.pdf
Høringssvar fra Gratangen kommune 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Høringssvar fra Gratangen kommune 160317.pdfHøringssvar fra Gratangen kommune 160317.pdf
IHO_Uit v ass.inst.leder_13032017.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/IHO_Uit v ass.inst.leder_13032017.pdfIHO_Uit v ass.inst.leder_13032017.pdf
IVT fakultetet UNN Narvik 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/IVT fakultetet UNN Narvik 160317.pdfIVT fakultetet UNN Narvik 160317.pdf
Kommuneoverlege Lien Senjalegen.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Kommuneoverlege Lien Senjalegen.pdfKommuneoverlege Lien Senjalegen.pdf
LO stat Nordland.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/LO stat Nordland.pdfLO stat Nordland.pdf
Lars Olav Dahle - Seksjonsoverlege Føde Gyn UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Lars Olav Dahle - Seksjonsoverlege Føde Gyn UNN Narvik.pdfLars Olav Dahle - Seksjonsoverlege Føde Gyn UNN Narvik.pdf
Line Erstad Jensen - Lege i spesialisering (LIS) Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Line Erstad Jensen - Lege i spesialisering (LIS) Narvik.pdfLine Erstad Jensen - Lege i spesialisering (LIS) Narvik.pdf
Lokalt Driftsråd UNN Narvik 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Lokalt Driftsråd UNN Narvik 160317.pdfLokalt Driftsråd UNN Narvik 160317.pdf
Medisinsk avdeling UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Medisinsk avdeling UNN Narvik.pdfMedisinsk avdeling UNN Narvik.pdf
NOR-klinikken Unn ved klinikksjef og avdelingsleder ortopedi.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/NOR-klinikken Unn ved klinikksjef og avdelingsleder ortopedi.pdfNOR-klinikken Unn ved klinikksjef og avdelingsleder ortopedi.pdf
NRNF 170317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/NRNF 170317.pdfNRNF 170317.pdf
NSF 150317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/NSF 150317.pdfNSF 150317.pdf
Narvik Unge Sanitet 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Narvik Unge Sanitet 160317.pdfNarvik Unge Sanitet 160317.pdf
Narvik kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Narvik kommune.pdfNarvik kommune.pdf
Nordland fylkeskommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Nordland fylkeskommune.pdfNordland fylkeskommune.pdf
Ofoten regionråd 130317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Ofoten regionråd 130317.pdfOfoten regionråd 130317.pdf
Røntgenavdelingen seksjon Narvik 140317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Røntgenavdelingen seksjon Narvik 140317.pdfRøntgenavdelingen seksjon Narvik 140317.pdf
Siril Stokke tidligere LIS og tillitsvalgt Yngre legers forening.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Siril Stokke tidligere LIS og tillitsvalgt Yngre legers forening.pdfSiril Stokke tidligere LIS og tillitsvalgt Yngre legers forening.pdf
Troms fylkeskommune 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Troms fylkeskommune 160317.pdfTroms fylkeskommune 160317.pdf
Tysfjord kommune (003).pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Tysfjord kommune (003).pdfTysfjord kommune (003).pdf
avdelingsoverlege John Martin Pedersen kir avd UNN Narvik 110317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/avdelingsoverlege John Martin Pedersen kir avd UNN Narvik 110317.pdfavdelingsoverlege John Martin Pedersen kir avd UNN Narvik 110317.pdf
klinikksjef A Revhaug 150317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/klinikksjef A Revhaug 150317.pdfklinikksjef A Revhaug 150317.pdf
nordland fylkeskommune vedlegg.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/nordland fylkeskommune vedlegg.pdfnordland fylkeskommune vedlegg.pdf
overlegekollegiet ved UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/overlegekollegiet ved UNN Narvik.pdfoverlegekollegiet ved UNN Narvik.pdf
salangen kommune 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/salangen kommune 160317.pdfsalangen kommune 160317.pdf