HELSENORGE

Høringssvar

Her er en oversikt over innkomne høringssvar til utredningsrapporten om organisering av kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik

1 - Kristine Amundsen - Klinikktillitsvalgt yngre legers forening.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/1 - Kristine Amundsen - Klinikktillitsvalgt yngre legers forening.pdf1 - Kristine Amundsen - Klinikktillitsvalgt yngre legers forening.pdfpdf275092
2 - Vedlegg til Kristine Amundsen.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/2 - Vedlegg til Kristine Amundsen.pdf2 - Vedlegg til Kristine Amundsen.pdfpdf413525
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfAksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfpdf43071
Bektesevic, Gunleiksrud LIS 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Bektesevic, Gunleiksrud LIS 160317.pdfBektesevic, Gunleiksrud LIS 160317.pdfpdf45914
Den Norske Jordmorforening ved PTV Paul Larsen 120317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Den Norske Jordmorforening ved PTV Paul Larsen 120317.pdfDen Norske Jordmorforening ved PTV Paul Larsen 120317.pdfpdf193551
Driftsråd UNN Harstad 140317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Driftsråd UNN Harstad 140317.pdfDriftsråd UNN Harstad 140317.pdfpdf108594
Fagforbundet 140317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Fagforbundet 140317.pdfFagforbundet 140317.pdfpdf240314
Føde gyn Harstad 130317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Føde gyn Harstad 130317.pdfFøde gyn Harstad 130317.pdfpdf37952
Høringssvar fra Gratangen kommune 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Høringssvar fra Gratangen kommune 160317.pdfHøringssvar fra Gratangen kommune 160317.pdfpdf670352
IHO_Uit v ass.inst.leder_13032017.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/IHO_Uit v ass.inst.leder_13032017.pdfIHO_Uit v ass.inst.leder_13032017.pdfpdf400609
IVT fakultetet UNN Narvik 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/IVT fakultetet UNN Narvik 160317.pdfIVT fakultetet UNN Narvik 160317.pdfpdf115698
Kommuneoverlege Lien Senjalegen.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Kommuneoverlege Lien Senjalegen.pdfKommuneoverlege Lien Senjalegen.pdfpdf154943
LO stat Nordland.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/LO stat Nordland.pdfLO stat Nordland.pdfpdf68897
Lars Olav Dahle - Seksjonsoverlege Føde Gyn UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Lars Olav Dahle - Seksjonsoverlege Føde Gyn UNN Narvik.pdfLars Olav Dahle - Seksjonsoverlege Føde Gyn UNN Narvik.pdfpdf519090
Line Erstad Jensen - Lege i spesialisering (LIS) Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Line Erstad Jensen - Lege i spesialisering (LIS) Narvik.pdfLine Erstad Jensen - Lege i spesialisering (LIS) Narvik.pdfpdf71359
Lokalt Driftsråd UNN Narvik 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Lokalt Driftsråd UNN Narvik 160317.pdfLokalt Driftsråd UNN Narvik 160317.pdfpdf50894
Medisinsk avdeling UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Medisinsk avdeling UNN Narvik.pdfMedisinsk avdeling UNN Narvik.pdfpdf473040
NOR-klinikken Unn ved klinikksjef og avdelingsleder ortopedi.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/NOR-klinikken Unn ved klinikksjef og avdelingsleder ortopedi.pdfNOR-klinikken Unn ved klinikksjef og avdelingsleder ortopedi.pdfpdf94601
NRNF 170317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/NRNF 170317.pdfNRNF 170317.pdfpdf322719
NSF 150317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/NSF 150317.pdfNSF 150317.pdfpdf30261
Narvik Unge Sanitet 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Narvik Unge Sanitet 160317.pdfNarvik Unge Sanitet 160317.pdfpdf60424
Narvik kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Narvik kommune.pdfNarvik kommune.pdfpdf1540328
Nordland fylkeskommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Nordland fylkeskommune.pdfNordland fylkeskommune.pdfpdf281484
Ofoten regionråd 130317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Ofoten regionråd 130317.pdfOfoten regionråd 130317.pdfpdf28813
Røntgenavdelingen seksjon Narvik 140317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Røntgenavdelingen seksjon Narvik 140317.pdfRøntgenavdelingen seksjon Narvik 140317.pdfpdf112795
Siril Stokke tidligere LIS og tillitsvalgt Yngre legers forening.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Siril Stokke tidligere LIS og tillitsvalgt Yngre legers forening.pdfSiril Stokke tidligere LIS og tillitsvalgt Yngre legers forening.pdfpdf90720
Troms fylkeskommune 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Troms fylkeskommune 160317.pdfTroms fylkeskommune 160317.pdfpdf46169
Tysfjord kommune (003).pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/Tysfjord kommune (003).pdfTysfjord kommune (003).pdfpdf1107513
avdelingsoverlege John Martin Pedersen kir avd UNN Narvik 110317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/avdelingsoverlege John Martin Pedersen kir avd UNN Narvik 110317.pdfavdelingsoverlege John Martin Pedersen kir avd UNN Narvik 110317.pdfpdf231344
klinikksjef A Revhaug 150317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/klinikksjef A Revhaug 150317.pdfklinikksjef A Revhaug 150317.pdfpdf83549
nordland fylkeskommune vedlegg.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/nordland fylkeskommune vedlegg.pdfnordland fylkeskommune vedlegg.pdfpdf28598
overlegekollegiet ved UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/overlegekollegiet ved UNN Narvik.pdfoverlegekollegiet ved UNN Narvik.pdfpdf69226
salangen kommune 160317.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Høringssvar/salangen kommune 160317.pdfsalangen kommune 160317.pdfpdf45131