Høringskonferanse i Narvik 16. mars

Som en del av høringsprosessen til oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, inviterer Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høringskonferanse i Narvik 16. mars 2017 klokka 16.

UiT Narvik
Gjesteparkeringen ved Universitetet, der høringskonferansen avholdes 16. mars. Foto: Espen Dalmo, UiT
I perioden 3. -16. mars gis enkeltindivider, organisasjoner og institusjoner mulighet for å delta i en formell høring av forslagene i rapporten fra prosjektgruppen som har utredet framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik. 

Utdype høringssvar

Høringskonferansen 16. mars kommer i tillegg til den formelle høringen. På høringskonferansen i Narvik skal administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen og styreleder i UNN, Jorhill Andreassen lytte til høringsinstanser og enkeltpersoner som ønsker å utdype og begrunne egne høringssvar. 

Tid og sted for høringskonferansen: 
UiT Narvik (tidligere Ingeniørhøgskolen) auditorium 1
Torsdag 16. mars kl 16 (NB - nytt tidspunkt)

Det er tilrettelagt for å ta imot innspill og høringssvar der alle kan ytre sin mening. Du finner også informasjon om fremgangsmåte og prosess her på UNNs internettside om Nasjonal helse- og sykehusplan.  

Direktøren møter ansatte 20. mars

Internt i UNN HF skal saken drøftes og behandles i perioden 7. -14. mars. 
Ansatte ved UNN Narvik får anledning til å utdype sine innspill til direktøren i et eget møte med direktøren ved UNN Narvik 20. mars.  

Saken skal deretter styrebehandles ved UNN 29. mars, før styret i Helse Nord RHF sluttbehandler saken 29. april 2017. 

Universitetssykehuset Nord-Norge oppfordrer samarbeidspartnere og andre interessenter til å bruke mulighetene for å påvirke for best mulig løsninger. 

Send gjerne høringsinnspill i perioden 3. – 16. mars, og møt opp på høringskonferansen 16. mars for å utdype og begrunne egne høringssvar.