HELSENORGE

Engasjerende høringsmøte mellom ansatte og direktøren

De ansatte ved UNN Narvik benyttet sjansen til å si sin mening i møtet med direktør Tor Ingebrigtsen mandag 20. mars.