HELSENORGE
Nasjonal helse- og sykehusplan
Utredninger høsten 2016 og våren 2017

Nasjonal helse- og sykehusplan

​Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan 17. mars 2016. Etter påfølgende foretaksmøte og styrebehandling i Helse Nord RHF, fikk Universitetssykehuset Nord-Norge et mandat for oppfølging. 

Nasjonal helse- og sykehusplan (regjeringen.no)Nasjonal helse- og sykehusplan - Mandat for oppfølging.pdf

Nasjonal helse- og sykehusplan - Presisering av mandat for oppfølging.pdfVeileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf

Utredning om kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder

UNN har hatt i oppdrag fra Helse Nord å utrede innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbud og elektiv kirurgi, og utrede løsninger for framtidig akuttberedskap ved UNN Narvik:

 • innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap​
 • innhold og organisering av fødetilbudet
 • innhold og organisering av elektiv kirurgi​
Utredningen ble levert, etter styrebehandling i UNN HF 29. mars og 7. april, til Helse Nord.​ Utredningen ble styrebehandlet i Helse Nord 18. april.

Endelig rapport fra prosjektgruppen (pdf)Rapport ekstern kvalitetssikring av UNNs oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, UNN Narvik


Risiko- og mulighetsanalyse (pdf)
Høringsbrev fra UNNHøringssvarInnstilling fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, styresak 29/2017

Styrevedtak i UNN 7. april 2017 (ekstraordinært) Styrevedtak i Helse Nord 18. april 2017 om nasjonal helse- og sykehusplan - presseprotokoll


​Prosjektgru​​​​ppe​

 • ​Odd Søreide (innleid prosjektleder)
 • Esben Haldorsen (brukerrepresentant)
 • Bengt-Ole Larsen (konsernverneombud)
 • Ulla Dorte Mathisen (Foretakstillitsvalgt UNN)
 • Bjørn Bremer (Narvik kommune)
 • Sverre Håkon Evju (Narvik kommune)
 • Heidi E Laksaa (Narvik kommune)
 • Arne Holm (Bardu kommune)
 • Jon Harr (UNN Narvik)
 • Anne Marthe F Jenssen (UNN Narvik)
 • Kari Fiske (UNN Narvik)
 • Rita Pernille Martnes (UNN Harstad)
 • Knut Kjørstad (UNN Tromsø)

​Overordnede dokumenter:​

Interessentanalyse


Prosjektgruppemøter:

Åpne møter for de ansatte:​
15. desember 2016:

Bakgrunnslitteratur og data/analyser:​ 

NOU 2016: 25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Bemanning og rekruttering av leger og psykologer UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Bemanning og rekruttering av leger og psykologer UNN.pdfBemanning og rekruttering av leger og psykologer UNN.pdfpdf356224
Bemanning og vakter føde gyn.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Bemanning og vakter føde gyn.pdfBemanning og vakter føde gyn.pdfpdf654113
Brukererfaringsundersøkelser.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Brukererfaringsundersøkelser.pdfBrukererfaringsundersøkelser.pdfpdf413686
Framskrivning_befolkning.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Framskrivning_befolkning.pdfFramskrivning_befolkning.pdfpdf391475
Fødsel_Aktivitet_2010-2015 endelig.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Fødsel_Aktivitet_2010-2015 endelig.pdfFødsel_Aktivitet_2010-2015 endelig.pdfpdf1112450
Fødselsomsorg og kirurgi 021216.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Fødselsomsorg og kirurgi 021216.pdfFødselsomsorg og kirurgi 021216.pdfpdf238941
Fødselsomsorgen implementering av regional plan.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Fødselsomsorgen implementering av regional plan.pdfFødselsomsorgen implementering av regional plan.pdfpdf321632
Kirurgi - Narvik A Bakke 151116.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Kirurgi - Narvik A Bakke 151116.pdfKirurgi - Narvik A Bakke 151116.pdfpdf1807743
Kolonnekjøring og veistengning.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Kolonnekjøring og veistengning.pdfKolonnekjøring og veistengning.pdfpdf774968
Kvalitetsindikatorer.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Kvalitetsindikatorer.pdfKvalitetsindikatorer.pdfpdf1124228
LIS-utdanningen presentasjon E Arntzen 18.10.16.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/LIS-utdanningen presentasjon E Arntzen 18.10.16.pdfLIS-utdanningen presentasjon E Arntzen 18.10.16.pdfpdf1020156
Nasjonal sykehusplan - data og tabeller_endelig utgave.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Nasjonal sykehusplan - data og tabeller_endelig utgave.pdfNasjonal sykehusplan - data og tabeller_endelig utgave.pdfpdf944607
Nye Narvik sykehus ved Viggo Søderblom 181016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Nye Narvik sykehus ved Viggo Søderblom 181016.pdfNye Narvik sykehus ved Viggo Søderblom 181016.pdfpdf3257731
Ofoten regionsråd 091216-1 .pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Ofoten regionsråd 091216-1 .pdfOfoten regionsråd 091216-1 .pdfpdf1375615
Pasientstrømanalyse SKDE.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Pasientstrømanalyse SKDE.pdfPasientstrømanalyse SKDE.pdfpdf113481
Prehospitale tjenester og tilgjengelighet 201216.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Prehospitale tjenester og tilgjengelighet 201216.pdfPrehospitale tjenester og tilgjengelighet 201216.pdfpdf1654495
Tilgjengelighetsanalyser Asplan Viak Narvik sykehus.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Tilgjengelighetsanalyser Asplan Viak Narvik sykehus.pdfTilgjengelighetsanalyser Asplan Viak Narvik sykehus.pdfpdf748909
Trafikkulykker 2010-2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Trafikkulykker 2010-2016.pdfTrafikkulykker 2010-2016.pdfpdf691306
Traumeorganisering UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Traumeorganisering UNN Narvik.pdfTraumeorganisering UNN Narvik.pdfpdf1153492
Veistengninger problemområder.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Veistengninger problemområder.pdfVeistengninger problemområder.pdfpdf168083
Vurderings- og stabiliseringskompetanse - utredning - desember 2016_versjon2.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/Vurderings- og stabiliseringskompetanse - utredning - desember 2016_versjon2.pdfVurderings- og stabiliseringskompetanse - utredning - desember 2016_versjon2.pdfpdf156018
kommunale_tjenestetilbud.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/kommunale_tjenestetilbud.pdfkommunale_tjenestetilbud.pdfpdf1654977
strategisk utviklingsplan Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/strategisk utviklingsplan Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken UNN.pdfstrategisk utviklingsplan Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken UNN.pdfpdf476713
transportstatistikker.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning kirurgisk akuttberedskap/Bakgrunnslitteratur-data-analyser/transportstatistikker.pdftransportstatistikker.pdfpdf2831815


Utredning om stedlig ledelse

UNN HF har nå sluttført utredningen i oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan og delen som omhandler stedlig ledelse. Saken ble styrebehandlet i UNN 8.2.2017 og er oversendt Helse Nord RHF for videre behandling.

Innspill

1 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet Harstad.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/1 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet Harstad.pdf1 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet Harstad.pdfpdf440235
10 Innspill - Stedlig ledelse - Narvik kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/10 Innspill - Stedlig ledelse - Narvik kommune.pdf10 Innspill - Stedlig ledelse - Narvik kommune.pdfpdf452981
11 Innspill - Stedlig ledelse - 5 seksjonsledere i DES.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/11 Innspill - Stedlig ledelse - 5 seksjonsledere i DES.pdf11 Innspill - Stedlig ledelse - 5 seksjonsledere i DES.pdfpdf305600
12 Innspill - Stedlig ledelse - Ofoten Regionråd.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/12 Innspill - Stedlig ledelse - Ofoten Regionråd.pdf12 Innspill - Stedlig ledelse - Ofoten Regionråd.pdfpdf129614
13 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet i Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/13 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet i Narvik.pdf13 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet i Narvik.pdfpdf179574
14 Innspill - Stedlig ledelse - FTV NSF og Fagforbundet.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/14 Innspill - Stedlig ledelse - FTV NSF og Fagforbundet.pdf14 Innspill - Stedlig ledelse - FTV NSF og Fagforbundet.pdfpdf273159
15 Innspill - Stedlig ledelse - Diagnostisk klinikk.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/15 Innspill - Stedlig ledelse - Diagnostisk klinikk.pdf15 Innspill - Stedlig ledelse - Diagnostisk klinikk.pdfpdf249905
16 Innspill - Stedlig ledelse - PHRK.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/16 Innspill - Stedlig ledelse - PHRK.pdf16 Innspill - Stedlig ledelse - PHRK.pdfpdf565065
17 Innspill - Stedlig ledelse - Postmyr.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/17 Innspill - Stedlig ledelse - Postmyr.pdf17 Innspill - Stedlig ledelse - Postmyr.pdfpdf513665
18 Innspill - Stedlig ledelse - Leger ved UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/18 Innspill - Stedlig ledelse - Leger ved UNN Narvik.pdf18 Innspill - Stedlig ledelse - Leger ved UNN Narvik.pdfpdf1967707
19 Innspill - Stedlig ledelse - BUK.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/19 Innspill - Stedlig ledelse - BUK.pdf19 Innspill - Stedlig ledelse - BUK.pdfpdf170952
2 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet Harstad vedlegg Opprop stedlig ledelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/2 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet Harstad vedlegg Opprop stedlig ledelse.pdf2 Innspill - Stedlig ledelse - Driftsrådet Harstad vedlegg Opprop stedlig ledelse.pdfpdf1741564
20 Innspill - Stedlig ledelse - NOR.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/20 Innspill - Stedlig ledelse - NOR.pdf20 Innspill - Stedlig ledelse - NOR.pdfpdf46394
21 Innspill - Stedlig ledelse - OpIn.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/21 Innspill - Stedlig ledelse - OpIn.pdf21 Innspill - Stedlig ledelse - OpIn.pdfpdf109133
22 Innspill - Stedlig ledelse - Medisinsk klinikk.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/22 Innspill - Stedlig ledelse - Medisinsk klinikk.pdf22 Innspill - Stedlig ledelse - Medisinsk klinikk.pdfpdf603150
23 Innspill - Stedlig ledelse - K3K.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/23 Innspill - Stedlig ledelse - K3K.pdf23 Innspill - Stedlig ledelse - K3K.pdfpdf221672
24 Innspill - Stedlig ledelse - Ibestad kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/24 Innspill - Stedlig ledelse - Ibestad kommune.pdf24 Innspill - Stedlig ledelse - Ibestad kommune.pdfpdf351972
3 Innspill - Stedlig ledelse - Allmennlegeforeningen.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/3 Innspill - Stedlig ledelse - Allmennlegeforeningen.pdf3 Innspill - Stedlig ledelse - Allmennlegeforeningen.pdfpdf44229
4 Innspill - Stedlig ledelse - Sør-Troms regionråd.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/4 Innspill - Stedlig ledelse - Sør-Troms regionråd.pdf4 Innspill - Stedlig ledelse - Sør-Troms regionråd.pdfpdf121859
5 Innspill - Stedlig ledelse - Harstad kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/5 Innspill - Stedlig ledelse - Harstad kommune.pdf5 Innspill - Stedlig ledelse - Harstad kommune.pdfpdf100717
6 Innspill - Stedlig ledelse - Harstad eldreråd.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/6 Innspill - Stedlig ledelse - Harstad eldreråd.pdf6 Innspill - Stedlig ledelse - Harstad eldreråd.pdfpdf190193
7 Innspill - Stedlig ledelse - TV og VO ved Harstad sykehus.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/7 Innspill - Stedlig ledelse - TV og VO ved Harstad sykehus.pdf7 Innspill - Stedlig ledelse - TV og VO ved Harstad sykehus.pdfpdf501995
8 Innspill - Stedlig ledelse - Turnusleger Harstad sykehus.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/8 Innspill - Stedlig ledelse - Turnusleger Harstad sykehus.pdf8 Innspill - Stedlig ledelse - Turnusleger Harstad sykehus.pdfpdf114904
9 Innspill - Stedlig ledelse - Kvæfjord kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Innspill -Stedlig ledelse/9 Innspill - Stedlig ledelse - Kvæfjord kommune.pdf9 Innspill - Stedlig ledelse - Kvæfjord kommune.pdfpdf18770
​Overordnede dokumenter:Arbeidsgruppen for stedlig ledelse


Marit Lind
Leder av arbeidsgruppen
Viseadministrerende direktør

Markus Rumpsfeld
Arbeidsgiversiden – Klinikknivå Klinikksjef, Medisinsk klinikk

Niels-Erik Krum-Hansen
Arbeidsgiversiden –Avdelingsnivå, Harstad
Konstituert avdelingsleder, Kirurgisk avdeling Harstad

Hanne Sommersel Ulstein
Arbeidsgiversiden –Seksjonsnivå, Narvik Seksjonsleder, Røntgenavd. Seksjon Narvik

Geir Hugo Bolle
Arbeidsgiversiden – Enhetsnivå, Narvik
Enhetsleder, Russeksjonen Narvik

Rita Vang
Vernetjenesten
Foretakshovedverneombud

Vibeke Haukland
(Vara, Kyrre Johansen)
Tillitsvalgt
Hovedtillitsvalgt NSF, Narvik
(Fagforbundet, Narvik)

Ulla Dorte Mathisen
(Vara, Astrid Lunde)
Tillitsvalgt
Hovedtillitsvalgt DNLF
(DNLF, Harstad)

Cathrin Carlyle
Brukerutvalget
Leder av Brukerutvalget

Ole-Martin Andersen
Sekretariat
Rådgiver, Lederstøtte og organisasjonsutvikling

Referat fra arbeidsgruppe - Stedlig ledelse

Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 12 2.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Referater Arbeidsgruppe/Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 12 2.pdfArbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 12 2.pdfpdf60308
Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 04 11 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Referater Arbeidsgruppe/Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 04 11 2016.pdfArbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 04 11 2016.pdfpdf73829
Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 24 11.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Referater Arbeidsgruppe/Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 24 11.pdfArbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 24 11.pdfpdf69778
Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 10 19.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Referater Arbeidsgruppe/Arbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 10 19.pdfArbeidsgruppe - Stedlig ledelse - Referat 2016 10 19.pdfpdf83470Mandatet fra Helse Nord RHF sier:

(Utklipp fra kapittel 2 om oppdraget, punkt 2:stedlig ledelse)

Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas, jf. foretaksmøtets rammer og kravet om en leder på alle nivå, jf. spesialisthelsetjenestelovens §3,9.

Protokollen fra foretaksmøtet:

(...)  I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. 

Foretaksmøtet minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle ansatte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv 1-2/2013 om Lederansvaret i sykehus. 

Uavhengig av organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god dialog med ansatte og deres organisasjoner.​
Foretaksmøte 4. mai 2016 (regjeringen.no)​

Oversikt over dokumenter i utredningen om stedlig ledelse

Sidehenvisningene er ment å være til hjelp for å sette seg raskt inn i saken. 
For god og inngående kjennskap til saken er det nødvendig å gå grundigere inn i bakgrunnsmaterialet.
Hvis det er ting eller dokumenter som man mener er uteglemt setter vi stor pris på tilbakemeldinger til prosjektet.


Bakgrunnsdokumenter

9 Innstilling 206 S 2015-2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/9 Innstilling 206 S 2015-2016.pdf9 Innstilling 206 S 2015-2016.pdfpdf941469
8 Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 - Melding til Stortinget 11 - 2015-2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/8 Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 - Melding til Stortinget 11 - 2015-2016.pdf8 Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 - Melding til Stortinget 11 - 2015-2016.pdfpdf6086553
7 UNN-boka.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/7 UNN-boka.pdf7 UNN-boka.pdfpdf975746
6 Lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik - Beslutningsnotat 01.04.2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/6 Lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik - Beslutningsnotat 01.04.2014.pdf6 Lokale driftsråd ved UNN Harstad og UNN Narvik - Beslutningsnotat 01.04.2014.pdfpdf75498
5 Avdelinger ved UNN Harstad og UNN Narvik - Beslutningsnotat 04.03.2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/5 Avdelinger ved UNN Harstad og UNN Narvik - Beslutningsnotat 04.03.2014.pdf5 Avdelinger ved UNN Harstad og UNN Narvik - Beslutningsnotat 04.03.2014.pdfpdf105097
4 Evalueringsrapport LUO - 14.12.2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/4 Evalueringsrapport LUO - 14.12.2012.pdf4 Evalueringsrapport LUO - 14.12.2012.pdfpdf2451069
3 Lederansvaret i sykehus - Rundskriv I-2 2013 - HOD.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/3 Lederansvaret i sykehus - Rundskriv I-2 2013 - HOD.pdf3 Lederansvaret i sykehus - Rundskriv I-2 2013 - HOD.pdfpdf2521903
2 Protokoll styremøte - UNN HF 17.12.2007.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/2 Protokoll styremøte - UNN HF 17.12.2007.pdf2 Protokoll styremøte - UNN HF 17.12.2007.pdfpdf52150
14 Budsjettmidler til driftsrådene m.m - Beslutningsnotat 20.09.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/14 Budsjettmidler til driftsrådene m.m - Beslutningsnotat 20.09.2016.pdf14 Budsjettmidler til driftsrådene m.m - Beslutningsnotat 20.09.2016.pdfpdf294332
13 Lokale driftsråd - Mandat - Justert mandat.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/13 Lokale driftsråd - Mandat - Justert mandat.pdf13 Lokale driftsråd - Mandat - Justert mandat.pdfpdf136997
12 Evaluering av lokale driftsråd - ledermøte sak 115-15 28.08.2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/12 Evaluering av lokale driftsråd - ledermøte sak 115-15 28.08.2015.pdf12 Evaluering av lokale driftsråd - ledermøte sak 115-15 28.08.2015.pdfpdf17294
11 Nasjonal helse- og sykehusplan - Prosjektmandat fra Helse Nord RHF.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/11 Nasjonal helse- og sykehusplan - Prosjektmandat fra Helse Nord RHF.pdf11 Nasjonal helse- og sykehusplan - Prosjektmandat fra Helse Nord RHF.pdfpdf4243211
10 Protokoll foretaksmøte Helse Nord RHF 04.05.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/10 Protokoll foretaksmøte Helse Nord RHF 04.05.2016.pdf10 Protokoll foretaksmøte Helse Nord RHF 04.05.2016.pdfpdf2451420
1 Styresak 84-2007 Ny organisasjonsmodell for UNN HF - 17.12.2007.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelse/Bakgrunnsdokumenter/1 Styresak 84-2007 Ny organisasjonsmodell for UNN HF - 17.12.2007.pdf1 Styresak 84-2007 Ny organisasjonsmodell for UNN HF - 17.12.2007.pdfpdf1148327Innspill og høringer​

Her legger vi ut informasjon om høringer etter hvert som de blir aktuelle. Vi ønsker innspill og forslag fra alle våre samarbeidspartnere og andre som ønsker å komme med innspill til utredningsprosessen.

Høringsfrist for utredning om kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi: 16. mars 2017

Her finner du innsendte høringssvar ​​til utredningen om kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi 

​​Usikker på begrepene i sykeh​usplanen?​​

Nyheter om utredningene

Fant du det du lette etter?