Utvikling MRSA-bakterie, nyfødt intensiv UNN Tromsø

Her følger en oppdatert status med tanke på MRSA-smitten ved nyfødt intensiv UNN Tromsø som ble påvist i forrige uke.

​Det er i dag mottatt melding om fem nye positive tilfeller av smitte. Disse angår:


  • 1 ansatt, som følgelig er tatt midlertidig ut av jobb 
  • 2 utskrevne pasienter som var innlagt ved nyfødt intensiv i perioden 2. – 26. august (før bakterien ble oppdaget). Disse er testet hos sin fastlege, og følges opp av primærhelsetjenesten. Universitetssykehuset Nord-Norge bidrar også hvis det skulle være behov knyttet til dette, og i samarbeid med fastlege.
  • 1 pasient som ble overført til St. Olavs Hospital i Trondheim før utbruddet ble bekreftet ved UNN. Denne pasienten håndteres nå av St. Olavs.
  • 1 pårørende til smittet pasient innlagt på avdelingen.
Samlet er det dermed påvist 15 positive tilfeller av MRSA-smitte tilknyttet pasienter, ansatte og pårørende ved nyfødt intensiv UNN Tromsø den siste uken.

Utover dette er det også registrert nye negative tester. Et fåtall tester gjenstår fortsatt å få tatt.

Det er grunn til understreke at selv om det fortsatt dukker opp nye positive tilfeller, er de berørte kun bærere av bakterien. Det er ingen alvorlig syke blant de berørte, eller negativ utvikling knyttet til disse.

Universitetssykehuset Nord-Norge beklager at MRSA-smitten har rammet så mange pasienter, pårørende og ansatte ved nyfødt intensiv: Det jobbes fortløpende med smitteverntiltak for å bli kvitt bakterien så snart som mulig, med mål om at nyfødt intensiv skal komme tilbake i normal drift i nærmeste fremtid. 

Nye oppdateringer om situasjonen vil bli gitt fortløpende dersom det foreligger ytterligere positive tester, eller at nyfødt intensiv gjenopptar ordinær drift igjen. 

Pressevakta er tilgjengelig på 482 26 000 ved behov.