UNN-styrets ledelse går av

Pressemelding fra UNN

Styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland velger å trekke seg fra sine posisjoner ved UNN med umiddelbar virkning.
 

- Jeg har i alle år hatt stor tillit til Tor Ingebrigtsen, og tilliten er ikke svekket etter den siste tids hendelser. Jeg opplever nå at jeg som styreleder ikke har den nødvendig tillit i Helse Nord. Jeg har dermed ingen motivasjon til å jobbe videre med saker som vi har jobbet med i fellesskap i Helse Nord.

Hvis vi sammen skal kjempe for det best mulige helsetilbudet i Nord-Norge, er vi avhengige av å ta tillit til hverandre. Da er det et problem for meg at jeg heller ikke lenger har den nødvendige tilliten til Marianne Telle, sier avtroppende styreleder Jorhill Andreassen.

- Marianne Telle, Tor Ingebrigtsen og jeg hadde et møte om den samtalen som fant sted mellom Telle og Ingebrigtsen i forkant av Helse Nords styremøte 13. desember. Vi ble sammen enige om å legge saken bak oss og at det beste for å skape ro rundt den videre prosessen i Helse Nord var å ikke omtale hendelsen offentlig, sier hun.

- Det sier seg selv at når Telle kommer med en annen versjon, blir jeg fremstilt som løgner.

- Senest denne uken har Marianne Telle understreket viktigheten av å skape ro og jobbe sammen i samtaler med meg. Samtidig har hun bidratt til det motsatte i media, ved blant annet å navngi Tor Ingebrigtsen og samtidig offentliggjøre egne interne notater fra den omtalte samtalen med han, sier Jorhill Andreassen.

Nestleder i UNN de senere år, Erling Espeland, har også trukket seg fra sin funksjon i UNN-styret etter dagens ekstraordinære styremøte. Hans begrunnelse er at det blir vanskelig å fortsette når direktør og styreleder ved UNN som han har jobbet tett med og hatt full tillit til, trekker seg. 

- Jeg syns også at Marianne Telles fremstilling i media de siste dagene har hatt en veldig ensidig tyngde. Da blir min begrunnelse og motivasjon for å sitte i et styre som er underlagt hennes ledelse så sterkt redusert at jeg ikke vil kunne gjøre en god jobb, fremholder Erling Espeland.

Andreassen og Espeland er enige om at de som styreleder og nestleder har et ansvar for å skape ro rundt helseforetaket slik at ansatte kan ha fokus på pasientbehandlingen.

Vi ønsker å ta dette ansvaret ved å stille våre plasser til disposisjon i dag og samtidig være åpen om begrunnelsen for det, avslutter de.

Kontaktpersoner:
Jorhill Andreassen, mobiltlf. 48082662
Kommunikasjonssjef UNN, Hilde Annie Pettersen, mobiltlf. 99103794