UNN politietterforskes etter uventet dødsfall

Politiet har satt i gang etterforskning etter et uventet dødsfall ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2017.

Ved UNN døde en pasient i 2017 på grunn av forsinket diagnostikk og behandling av blodforgiftning (sepsis). UNN varslet umiddelbart dødsfallet til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a. Dødsfallet har vært fulgt opp tilsynsmessig av Fylkesmannen, som vurderte at UNN ikke oppfylte spesialisthelsetjenestelovens krav om å yte forsvarlige helsetjenester. 

Helsetilsynet opprettet ikke sak mot enkeltpersoner, og Helsetilsynet rettet ikke anmodning til politiet om å vurdere saken strafferettslig.

UNN beklager overfor familien tapet som de har lidt og de påkjenninger dette har påført dem.

Dødsfallet har vært gjennomgått internt i UNN. UNN ser på dødsfallet som en systemsvikt. 

I det samme tidsrommet gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn på mottak av pasienter med blodforgiftning. Tilsynet fant alvorlige avvik ved de fleste norske sykehus, inkludert UNN.

Etter dødsfallet og det landsomfattende tilsynet har det de siste to årene pågått forbedringsarbeid i UNN for å sikre tidlig diagnostikk og behandling hos pasienter med blodforgiftning. Mer informasjon om dette arbeidet er tilgjengelig på: 

https://www.pingvinavisa.no/sepsisoppfolging-gir-resultater-alvorlig-syke/

UNN samarbeider med politiet i etterforskningen, og støtter våre ansatte som var involvert i hendelsen.

Kontaktperson:

Kvalitets- og utviklingsjef ved UNN, Einar Bugge, tlf 900 81 795