UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sier opp

- Jeg har i dag orientert styret og direktørens ledergruppe om at jeg sier opp stillingen som administrerende direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Tor Ingebrigtsen
Jeg har vært direktør i 11 år til sommeren. Det har vært 11 utfordrende, men fantastisk spennende og givende år. Oppdraget da jeg tiltrådte sommeren 2007 var å fullføre sammenslåingen med lokalsykehusene i Narvik og Harstad, organisere UNN i klinikker og skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer. 

Organisasjonsutviklingen har vært gjennomført i prosjektet Langsiktig utvikling og omstilling (LUO). Dette er nå fullført, evalueringene er ferdige, og styret vedtar de siste justeringene i organiseringen i førstkommende møte. 

Vi har klart å drive UNN med overskudd, og det har gitt rom for å bygge Pasienthotellet, A-fløya og PET-senteret, som statsministeren skal åpne 1. juni. Det har tatt lengre tid enn jeg ønsket å komme i gang med bygging av nytt sykehus i Narvik, men jeg regner med å få på plass forpliktende vedtak om dette i løpet av våren.

Min viktigste motivasjon har ligget i å utvikle minst like gode region- og universitetssykehustilbud for pasienter i Nord-Norge som i de andre regionene. De store prosessene og prosjektene som daværende styre ba meg om lede for å nå dette målet da jeg tiltrådte i 2007 er fullført. Det har derfor vært naturlig for meg å vurdere egen fremtid nå.

Da jeg tiltrådte i 2007 ble det avtalt en mulighet for å gå over i full stilling som professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT etter mer enn fem år i direktørstillingen. Jeg ønsker nå å benytte meg av dette. Jeg har opptjent fire måneder utdanningspermisjon og ønsker å bruke permisjonstiden til å oppdatere meg faglig for å kunne gjenoppta arbeid med forskning og undervisning.

I likhet med andre sykehus står UNN nå overfor nye utfordringer. Økningen i antall eldre kombinert med begrenset tilgang på helsearbeidere, medfører behov for kontinuerlig forbedring av logistikk, kvalitet og pasientsikkerhet. 

Dette krever en ny og langsiktig ledelsesmessig tilnærming. Jeg mener det er riktig å overlate dette oppdraget til en ny direktør, og har derfor bedt styret starte arbeidet med å rekruttere min etterfølger. Jeg har seks måneders oppsigelsestid og er innstilt på å stå i direktørjobben så lenge som det er ønskelig i oppsigelsestiden.

Tromsø 05.02.2018
Tor Ingebrigtsen
Adm. dir. UNN HF


Kommentar fra styreleder Jorhill Andreassen:

- Beklagelig, men forståelig

- Jeg bekrefter at styret har mottatt oppsigelsen. Tor Ingebrigtsen har vært en visjonær og fremtidsrettet leder som har stått på for å utvikle UNN som region- og universitetssykehus, sier styreleder i UNN, Jorhill Andreassen.

- Det er svært beklagelig, men samtidig forståelig, at han ønsker avløsning etter mer enn 10 år i en krevende jobb. Som styreleder finner jeg det betryggende at han er villig til å stå i jobben i oppsigelsestiden. 

Styrelederen sier at UNN-styret skal re-oppnevnes av styret i Helse Nord RHF senere denne måneden. Det vil da være naturlig å avvente dette før prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør starter.

Kontaktinformasjon:

Administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen treffes etter kl. 12.30 i dag på tlf 911 99 843

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen treffes på tlf 991 03 794