Tor Ingebrigtsen går av som administrerende direktør ved UNN

Pressemelding fra UNN

Etter dagens ekstraordinære styremøte er det klart at Tor Ingebrigtsen slutter umiddelbart som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 

Han begrunner dette med følgende:

- Med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått etter min oppsigelse 5. februar, er det min vurdering at det beste for pasientene og UNNs ansatte er at jeg ikke fortsetter med mine arbeidsoppgaver som administrerende direktør. Jeg har derfor i dag anmodet styret om å bli fristilt fra alle mine arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden med øyeblikkelig virkning, og dette ble godkjent av styret i dagens møte.

- Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til alle ansatte som sammen med meg har stått på for pasientene og UNN gjennom min vel 10 år lange periode som direktør. Det har vært en spennende og inspirerende tid, og jeg har satt pris på samarbeidet med hver og en, i medgang som i motgang. Nå er det viktig at alle står sammen, støtter fungerende direktør, og tar vel imot den som blir ansatt som ny direktør når den tid kommer.

Viseadministrerende direktør Marit Lind er fungerende direktør ved UNN inntil videre.

Tor Ingebrigtsen ber om forståelse for at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen, tlf 991 03 794
Pressevakta UNN, tlf 482 26 000