HELSENORGE

Nye behandlingsmuligheter for pasienter med langtkommen kreftsykdom

En ny kreftstudie skal lete etter nye behandlingsmuligheter for pasienter med langtkommen kreftsykdom.
IMPRESS-Norway er en stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin innen kreftbehandling. Studien er nå tildelt 50 millioner kroner av direktørene i de regionale helseforetakene, noe som innebærer oppstart i løpet av første halvår 2021.

I nord vil pasienter med langtkommen kreft kunne delta i studien både på UNN og Nordlandssykehuset. Pasientene det er snakk om, har kommet så langt i sykdomsforløpet at det i utgangspunktet ikke finnes flere behandlingsmetoder. Nå skal det undersøkes om målrettede kreftmedisiner kan brukes i behandlingen etter at det er gjort avansert genetisk analyse av kreftcellene.

- Vi tar prøver av svulsten, og analyserer arvestoffet (genene) i kreftcellene. I disse avanserte genprøvene kan vi se om svulsten kan være sårbar for andre legemidler. For eksempel kan vi undersøke om en medisin ment til å behandle brystkreft også kan ha en effekt for pasienter med tarmkreft, sier kreftoverlege Egil Støre Blix ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Erfaringer fra Nederland med lignende forskning har vist lovende resultater for en gruppe av kreftpasientene. 

I Norge antar vi at det hvert år er mellom 250 og 500 pasienter som kan tilbys å være med i studien. Det vil si mellom 25 og 50 pasienter i Nord-Norge.


Kontaktperson UNN: Kreftoverlege Egil Støre Blix 992 54 853