MRSA-bakterie stenger avdeling ved UNN Tromsø

Påvist bakterie ved nyfødt intensiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge gjør at avdelingen nå er stengt og pasienter holdes isolert.

MRSA-utbrudd ved nyfødt intensiv på UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Avdelingen for nyfødt intensiv ved UNN Tromsø ble onsdag stengt. Fra venstre: Seksjonsoverlege ved nyfødt intensiv UNN Tromsø, Nils Thomas Songstad, leder på nyfødt intensiv, Mona Mørkved, smittevernoverlege Torni Myrbakk. Foto: Per-Christian Johansen
Totalt syv personer tilknyttet avdelingen har de siste dagene testet positivt på MRSA-bakterien, som er gule stafylokokker som har utviklet resistens mot alle betalaktamantibiotika. Enkelte stammer av bakterien kan i tillegg være resistente mot flere andre typer antibiotika.

Utbruddet ble først påvist på én pasient sist lørdag, 27. august. Dette som følge av en tilfeldig prøve som ble foretatt uten konkret mistanke om MRSA-bakterie. Denne pasienten ble da isolert,​ og i henhold til sykehusets rutiner ble ytterligere undersøkelser iverksatt. 

De positive tilfellene berører:

  • Tre pasienter ved nyfødt intensiv UNN Tromsø
  • To ansatte ved nyfødt intensiv UNN Tromsø
  • Én pårørende til pasient ved nyfødt intensiv UNN Tromsø
  • Én positiv pasient overført til Nordlandssykehuset før bakterien ble påvist ved UNN. Pasienten ble overført fredag sist uke, og håndteres nå av Nordlandssykehuset

- De involverte er så langt definert som bærere av MRSA-bakterien. Det er ikke påvist noen alvorlige infeksjoner som en følge av dette. Men denne type smitte må vi ta på fullt alvor. Derfor er avdelingen stengt og omfattende smitteverntiltak er iverksatt. Vi er ikke kjent med kilden til utbruddet, sier smittevernoverlege Torni Myrbakk ved UNN.

Totalt er det onsdag ettermiddag åtte pasienter innlagt ved nyfødt intensiv, UNN Tromsø. De tre smittede pasientene, og deres pårørende, er isolert og håndteres samlet for seg. De øvrige pasientene som ikke har påvist bakteriesmitte holdes på egne rom. 

- De ansatte er nå også organisert slik at det er noen som nå kun håndterer de smittede pasientene, mens andre følger opp de øvrige. Dette for å begrense faren for ytterligere spredning, forklarer seksjonsleder ved nyfødt intensiv Mona Mørkved.

Avdelingen blir nå fullstendig vasket og renset for å unngå ytterligere smitte. Det er også innført ekstraordinære smitteverntiltak for de rundt 50 ansatte på avdelingen. De to smittede ansatte ivaretas i henhold til sykehusets prosedyrer.

Det er første gang nyfødt intensiv ved UNN Tromsø rammes av MRSA-bakterien. Avdelingens ansatte har gjennom mange år jobbet grundig med smittevernrutinene. Også smittevernavdelingen har viet bakterien stor oppmerksomhet i sitt interne arbeid.

Pressevakt Universitetssykehuset Nord-Norge nås på: 482 26 000

For utfyllende info om MRSA-bakterien, se Folkehelseinstituttets nettside: