Mange læringspunkter i rapport om lederskiftet ved UNN

Helse Nord RHF og UNN HF har fått overlevert rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på Universitetssykehuset Nord-Norge i februar 2018. Rapporten retter kritikk til enkeltaktører i saken og påpeker lovbrudd.

 

​Rapporten er utarbeidet av PwC, og har forslag til forbedringer i håndteringen av saken. 

Hovedtilrådningene er:

  • Det bør bli en tydeligere forventningsavklaring mellom RHF-et og HF-ene.
  • Det er behov for å styrke samarbeidet mellom helseforetakene. Særlig mellom UNN HF og Helse Nord RHF.
  • Det er økt behov for formelle styremøter og dokumentasjon.

PwC påpeker brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis, og flere aktører i saken får kritikk for dette.

- Rapporten er alvorlig og godt egnet til intern læring for å forbedre lederpraksis, med spesielt fokus på samarbeid mellom helseforetakene. Rapporten viser vi ikke besto testen når stormen kom, sier fungerende styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm. 

- Rapporten setter fingeren på formelle feil og mangler i saksbehandlingen. Dette skal vi ta lærdom av, sier styreleder, Ansgar Gabrielsen.

Les hele rapporten her

Kontaktpersoner:

  • Styreleder i Helse Nord RHF Inger Lise Strøm, mobil: 951 33 295
  • Styreleder i UNN HF Ansgar Gabrielsen, mobil: 979 72 733
  • Kommunikasjonsdirektør ved Helse Nord RHF, Anne May Knudsen, mobil: 975 92 815
  • Kommunikasjonssjef ved UNN HF, Hilde Pettersen, mobil: 991 03 794