Luftambulanseberedskap i Nord-Norge – uttalelse fra UNN

Ledelsen ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN er fornøyd med de midlertidige tiltakene, men mener det er viktig å få på plass langsiktige og stabile løsninger.

Helseminister Bent Høie presenterte onsdag tiltak for å sikre og øke beredskapen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge.

Blant tiltakene er et jetfly i Nord-Norge gjennom vinteren, og en forlengelse av avtalen med Forsvaret om helikopter i Kirkenes.

- Vi ønsker fortsatt langsiktige og stabile løsninger for luftambulansetjenesten, både fly og helikopter. Det er bra at Helseministeren erkjenner alvoret i situasjonen, og har lyttet nøye til helsepersonell i tjenesten. Ekstraressursene som nå settes inn er helt nødvendig med tanke på beredskapen gjennom vinteren, sier klinikksjef Jon Mathisen ved Akuttmedisinsk klinikk.

Jetfly stasjonert i Nord-Norge har lenge vært ønsket fra UNNs side. Klinikksjefen håper den midlertidige løsningen blir videreført til en varig løsning. Med tanke på beredskapen på Svalbard vil et jetfly stasjonert i Nord-Norge være ekstra viktig.

 
- Vi er tilfreds med at Helsetilsynet skal undersøke om befolkningen har fått og får forsvarlige luftambulansetjenester. Vi støtter også en utredning av ambulansehelikopter i Kirkenes, og mener det er helt nødvendig at Forsvaret fortsetter det midlertidige oppdraget i Øst-Finnmark.

Omtale av saken på helsenord.no