Presseinformasjon

Forprosjekt for nye UNN Narvik er i gang

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har inngått avtale med entreprenørfirmaet HENT om utarbeiding av forprosjektet og prosjektering av nytt sykehus i Narvik. Forprosjektet skal gjennomføres i perioden april-desember 2019.

Organisasjonsutviklingen av Nye UNN Narvik pågår for fullt ved det nåværende sykehuset, og representanter for OU-prosjektet gled
Organisasjonsutviklingen av Nye UNN Narvik pågår for fullt ved det nåværende sykehuset, og representanter for OU-prosjektet gleder seg over at byggekontrakten nå er signert og tar prosjektet inn i en ny fase.
Utbyggingsleder i UNN, Tor-Arne Hanssen (t.v.) og nestleder i avdeling for kalkulasjon og innkjøp i HENT, Arnt Skogan er fornøyd

Utbyggingsleder i UNN, Tor-Arne Hanssen (t.v.) og nestleder i avdeling for kalkulasjon og innkjøp i HENT, Arnt Skogan er fornøyde med at kontrakten om forprosjekt for nytt sykehus i Narvik nå er underskrevet.

Det er et stort steg vi nå tar med å konkretisere planene for det nye sykehuset i Narvik. Nå skal sykehuset ta form. Det blir viktig å få til et godt samarbeid med mange parter som har interesser i dette prosjektet, sier administrerende direktør i UNN, Anita Schumacher. 

Entreprenørfirmaet HENT skal sammen med Architema Arkitekter og rådgivere fra Rambøll samarbeide med UNN HF og Sykehusbygg HF.

- Sykehus er svært komplekse byggeprosjekt. For oss er det derfor spennende å få være med å konkretisere planene for det nye sykehuset i Narvik, sier nestleder i avdelingen for kalkulasjon og innkjøp i HENT, Arnt Skogan.

Det skal utarbeides detaljerte tegninger av bygg og utearealer samt planlegges hvilken virksomhet som skal være i alle rom i det nye sykehuset. Målet er å utvikle et godt konsept som styret i Helse Nord RHF kan fatte endelig vedtak om å bygge.

I det nye sykehuset skal fagområdene somatikk, psykisk helse og rusbehandling integreres for å ivareta pasientenes helse på en helhetlig måte. Sykehuset skal bygges på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua. Nybygget erstatter det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og alle bygningene i Håkvik.

- Vi er glad for at prosjektet nå går inn i en ny fase med etablering av forprosjektet. Vi er godt i gang med organisasjonsutviklingen for Nye UNN Narvik, og er rigget for det videre arbeidet. Vi har mange engasjerte medarbeidere og brukere som vil bidra med å etablere et nytt integrert sykehus, sier driftssjef Gry Andersen ved UNN Narvik.

 Tall og fakta om det nye sykehuset

  • Samlet arealbehov: Omtrent 26 000 m²
  • Kostnadsramme for prosjektet er beregnet til 2,2 milliarder kroner (prisnivå 2022)
  • Bygget er planlagt ferdig i sommeren 2022 og kan tas i bruk i ved årsskiftet 2022/23
  • Det nye sykehuset vil som ett av tre lokalsykehus i UNN betjene innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms