HELSENORGE

Utvikler simulering som læringsmetode for studenter

Ved Kirurgen A på UNN Harstad har to kull med sykepleierstudenter fått teste simulering som innlæringsmetode mens de er i praksis.