HELSENORGE

Tromsøfolks hjerner har sikret unika data

1.871 tromsøværinger har fått fotografert hodet sitt i MR-maskin, og er årsaken til at det nå kan utføres banebrytende hjerneforskning fra Tromsø.