HELSENORGE

Tidligfødte Sivert er Norges første "Skype-baby"

Vesle Sivert Hammer kan skryte av å ha vært aktiv på sosiale medier helt fra før han skulle vært født. Takket være et banebrytende prosjekt på Nyfødt intensiv ved UNN, fikk familien reise hjem flere uker før Siverts egentlige termindato. De får støtte fra sykehuset via Skype.