HELSENORGE

Sepsis: nå startes behandlingen i ambulansene

Ved mistanke om sepsis (blodforgiftning) starter UNN nå behandling allerede i ambulansene. For enkelte pasienter kan dette være livsviktig.