HELSENORGE

Nytt prosjekt med bedre behandling av hjerneslag som mål

Formålet med prosjektet er å gi raskere og bedre behandling ved hjerneslag. 85-90% av alle hjerneslag skyldes hjerneinfarkt (blodpropp), resten blødninger. Tidlig trombolyse (tidlig oppløsning av blodpropper) vil øke sjansen for overlevelse med godt resultat.

CT-maskin Siemens

CT-maskin Siemens

Ved hjerneinfarkt får ikke vevet oksygen, og tid til blodtilførsel gjenopprettes er avgjørende for størrelsen på infarktet, overlevelse og pasientens fremtidige funksjonsnivå. Blodproppoppløsende behandling (trombolyse) må gis innen 4,5 timer etter symptomstart. 

Da det ikke er mulig å skille mellom infarkt og blødning ut fra symptomer, må CT bilde av hjernen alltid tas for å utelukke blødning før trombolyse gis. CT tas i dag ved nærmeste sykehus.

Geografisk avstand og transportmessige utfordringer påvirker mulighet for å få trombolyse. For å øke andelen pasienter som kan få trombolyse og tilby behandlingen tidligere når den er mest effektiv, ønsker vi i dette prosjektet å flytte behandlingen nærmere der pasienten er.

Desentralisert trombolysebehandling ved distriktsmedisinske sentra (DMS) med CT maskin vil gjøre behandlingen tilgjengelig for flere og sikre gode og likeverdige helsetjenester ved hjerneslag i Nord-Norge, uavhengig av bosted.

I dag utføres CT ved sykehusene i Bodø, Hammerfest, Harstad, Gravdal, Kirkenes, Mo I Rana, Mosjøen, Narvik Sandnessjøen, Stokmarknes og Tromsø.

I første omgang skal dette testes ut på Finnsnes. Vi planlegger at CT bilde tas gjennom fjernstyring av CT maskinen av radiograf ved UNN Tromsø, mens klinisk undersøkelse, beslutningstaking og trombolysebehandling gjøres med støtte av videokonferanse med nevrolog før pasienten transporteres til Slagenheten ved UNN Tromsø.

Andre områder som er aktuelle på sikt er Storslett, Svalbard, Steigen, Brønnøysund og indre Finnmark.

Planlagt prosjektstart er i januar 2021, med pilot andre kvartal og behandlingsstart tredje kvartal eller tidligere. Foreløpig er prosjektet planlagt å gå i hele 2022.