HELSENORGE

Ny teknologi kan redusere fallskader

Fallforebyggende teknologiske løsninger testes nå ut ved UNN i både Tromsø og Narvik. Målet er å redusere antall fallskader blant pasientene ved at pleierne får tidlig varsling og kan forebygge fall.