HELSENORGE

Lanserer #råbra! kvalitetsarbeid

I stedet for å bare lete etter feil, skal barneavdelingen forsterke det de gjør som er bra, og lære av det. Ingenting er for lite og ingenting for stort til å bli formidlet på et #Råbra!-kort.