Lanserer nytt tilbud til barn og unge

Tidligere ble behandlingen tildelt basert på informasjon fra henvisningen. Nå får pasient og familie selv velge hva de ønsker at BUPA skal bidra med. Alt starter med en kartleggingssamtale. Enkelte familier finner denne ene samtalen tilstrekkelig, og takker nei til ytterligere behandling.