HELSENORGE

Borteseier på pasientenes hjemmebane

Hvert år behandler Universitetssykehuset Nord-Norge flere hundre pasienter for kronisk nyresvikt. En tredjedel av de som utvikler dialysekrevende nyresvikt læres opp til å gjøre behandlingen selv, i eget hjem. Hvor fantastisk er ikke det?