HELSENORGE

Økt satsing på livsviktige ferdigheter

Simulering og ferdighetstrening er avgjørende for både opplæring og utvikling av kritisk helsepersonell. Samtidig bidrar det til bedre kvalitet i behandlingen og økt pasientsikkerhet. Nå investeres det ytterligere i tilbudet både ved UNN og i Helse Nord.