HELSENORGE

Økt beredskap ved UNN Harstad

Det ble onsdag påvist smitte på en inneliggende pasient ved UNN Harstad. 45 medarbeidere er torsdag formiddag definert som nærkontakter og satt i karantene, og det er besluttet gul beredskap ved UNN Harstad.

UNN Harstad

Det har siden i går pågått kartlegging av nærkontakter og testing av ansatte og et fåtall berørte pasienter. Så langt har to hurtigtester blant ansatte gitt positive svar. Disse er isolert i påvente av svar på ordinær test. 

Den smittede pasienten ble innlagt til planlagt behandling på ortopedisk sengepost i midten av forrige uke. Pasienten har underveis i oppholdet utviklet milde symptomer som onsdag ble bekreftet å være covid-19. Det er så langt ikke kartlagt hva som er opprinnelig smittekilde. Et fåtall pasienter som er definert som nærkontakter er lagt på enerom, og hurtigtester har så langt gitt negative svar.

Situasjonen ved UNN Harstad betegnes som et lokalt utbrudd. Det jobbes med å skaffe full oversikt over smittesituasjonen. 

Situasjonen medfører svekket kapasitet ved UNN Harstad de kommende dagene. Pasienter som har poliklinisk time ved ortopedi og kirurgi torsdag og fredag denne uka, vil få timene flyttet. Disse pasientene blir kontaktet av sykehuset. 

Øvrige pasienter skal møte som oppsatt, og vil bli håndtert på en trygg måte ved UNN Harstad. 

Pasienter med akutt sykdom må som alltid ta kontakt på 113.

Gul beredskap ved UNN Harstad medfører følgende endringer i driften:

  • Akuttkirurgiske pasienter for hele UNN Harstad sitt opptaksområde sendes til UNN Narvik eller UNN Tromsø for behandling. Gjelder inntil videre.
  • Akuttmedisinske pasienter for Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund håndteres i Harstad. Pasienter fra øvrige kommuner sendes til UNN Narvik eller UNN Tromsø. Gjelder inntil videre.
  • Det gjøres en gjennomgang av innlagte pasienter, og sykehuset ser på muligheter for utskriving så snart det er medisinsk forsvarlig.
  • Pasienter som regnes som nærkontakter legges på enerom så langt det lar seg gjøre.
  • Det gjøres en gjennomgang av interne ressurser, og muligheten for omdisponering av ansatte mellom avdelinger ved UNN Harstad vurderes.

Det ventes svar på tester gjort av ansatte og pasienter i løpet av ettermiddagen. Informasjon om dette vil bli gitt på Twitter, UNN_HF.

Lokal media kan møte ved UNN Harstad (hovedinngangen) for utfyllende kommentarer fra driftsleder Gina Johansen kl 12.30 i dag. 

Øvrige medier kan kontakte pressevakta ved UNN ved behov for utfyllende informasjon, tlf 48 22 60 00 .