Helsenorge

Nye samhandlingskanaler under utbruddet av koronavirus

Etablerte samhandlingsrutiner påvirkes av den pågående situasjonen. UNN har gjort noen grep for å tilby oppdatert informasjon og være tilgjengelig for spørsmål og dialog. 

UNN har opprettet en egen e-postadresse hvor primærhelsetjenesten kan sende inn spørsmål knyttet til samhandling i forbindelse med Covid-19. Adressen er samhandlingcovid19@unn.no. NB! Pasientopplysninger skal ikke sendes per e-post. 

Det etableres ukentlige møteplasser mellom kommunene og UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik over Skype, der også fastlegerepresentanter og Fylkeslegen deltar.
Det jobbes kontinuerlig med å utvide samhandlingskanaler som muliggjør rask respons og tett samarbeid mellom lokalsykehus og kommuner omkring akutt syke pasienter, i henhold til Helsedirektoratets notat av 25.3. 

Alternativ oppfølging og bistand til pasienter med oppfølgingsbehov som skrives ut fra sykehus, og til kommunalt helsepersonell som følger opp pasienter med komplekse behov, er også under utvikling.  
  
Informasjon om nye rutiner og ordninger legges fortløpende ut under «Informasjon til primærhelsetjenesten» på www.unn.no/koronavirus.