Nye retningslinjer for besøk på barselhotellet

UNN åpner nå opp for at partnere kan overnatte på barselhotellet (pasienthotellet) i Tromsø.

Besøksreglene ved Universitetssykehuset Nord-Norge vurderes jevnlig i sykehusets pandemiutvalg. Smittesituasjonen oppleves nå som såpass oversiktlig at vi fra 11.2.21 innfører følgende retningslinjer for besøk på barselhotellet i Tromsø:

 • Partner som skal på besøk kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon eller være i karantene/isolasjon på grunn av mistenkt eller bekreftet covid-19. Partner kan heller ikke ha vært i utlandet eller røde områder i Norge de siste 10 dager.
 • Partner som ønsker å bo på hotellrom sammen med mor og barn, må først ta kontakt med barselavdelingen, som signerer et skjema der det står at partner legges inn på hotellet som pårørende. Dette skjemaet tar partner med til hotellresepsjonen.
 • Partner som overnatter kan bevege seg fritt på hotellet, men unødvendige turer inn/ut av rommet og i sykehuskorridorene må unngås. Hold to meters avstand til andre gjester og pasienter.
 • Partner må betale 595 kroner per natt, frokost er inkludert. Andre måltider kan kjøpes i restauranten.
 • Partner som ikke bor på hotellet kan komme på besøk i inntil to timer hver dag. Men besøket må avtales med barselavdelingen på forhånd.
 • De som ikke har partner kan ha besøk av en annen pårørende i inntil to timer hver dag. Også i disse tilfellene må besøket avtales med barselavdelingen.
 • UNN har ikke barselhotell i Harstad eller Narvik.

Øvrige retningslinjer for partner før, under og etter fødsel ved våre sykehus i Tromsø, Harstad og Narvik:

 • Partner kan ikke være med på ultralyd, svangerskapskontroll eller andre undersøkelser ved fødepoliklinikken. Visse fostermedisinske/medisinsk-genetiske undersøkelser krever at far er med. Det vil i så fall stå i innkallingsbrevet, som må tas med og vises til vekter i hovedinngangen.
 • Partner eller annen pårørende kan være med på fødsel etter avtale med jordmor. Vedkommende kan være på fødeavdelingen så lenge kvinnen er i aktiv fødsel. Partner må oppholde seg på fødestuen og ta med egen mat og drikke. Tilstedeværelse på operasjon/oppvåkning må vurderes i hvert enkelt tilfelle av ansvarlig overlege i samråd med aktuell avdeling.
 • Dersom kvinnen blir liggende på barselavdeling etter fødsel, kan partner eller en annen pårørende være på besøk i to timer per dag.

Hvorfor har UNN strengere besøksregler på føde/barsel enn mange andre sykehus?

 • I andre deler av landet ligger sykehusene tett, og fødende kan derfor flyttes uten store problemer. Slik har vi det ikke her. Hvis vi må stenge en av fødeavdelingene, venter en lang reise for de fødende – kanskje ut av landsdelen. Ekstra kritisk er det for UNN Tromsø, som har mange spesialfunksjoner som ikke finnes ved andre sykehus i området. Fostermedisin, kunstig befruktning og risikofødsler er eksempler på dette.
 • Hvis vårt personell må i karantene, er det nå nesten umulig å få tak i vikarer, spesielt her i nord. Gynekologer og jordmødre kan ikke erstattes av andre yrkesgrupper, og vi må trolig stenge fødetilbudet hvis mange gynekologer eller jordmødre havner i karantene. De fødende må da sendes til andre sykehus. Risikofødende må sendes til andre landsdeler.
 • Etter kompliserte fødsler/keisersnitt får kvinnene vanligvis ligge på enerom, men UNN har færre enerom enn mange andre sykehus. Derfor vil de fleste mødre måtte dele rom med andre dersom fødselen har foregått uten komplikasjoner. Når to eller flere mødre deler rom, er det ikke mulig å holde nødvendig avstand med partner på besøk over lengre tid. Det er derfor partner bare kan være på besøk i to timer hver dag. Mange av de fødende har sagt at de føler seg tryggere når det er færre besøkende inne på avdelingen.

Disse restriksjonene er innført for å beskytte fødeavdelingene ved sykehusene våre. Reglene blir jevnlig vurdert i UNNs pandemiutvalg, og vi vil åpne opp for mer besøk så snart det er forsvarlig.

UNNs generelle regler for besøk på sykehuset finner du her