Nye råd til helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen de siste dagene, med et økt antall smittede. Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper.

Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar. Det vil bli oppdatert etter hvert som smittesituasjonen endres.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, skal man ringe legevakt på telefon 116117.
Symptomer på covid-19 er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

Oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning

Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte av covid-19

På grunn av utviklingen globalt, vil utbruddsområdene kunne bli endret på kort varsel.