HELSENORGE

Ny UNN-strategi ute til høring

Arbeidet med ny strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) nærmer seg slutten. Før det endelige resultatet skal styrebehandles 16. juni, er forslaget nå ute til høring.


Høring

En arbeidsgruppe ledet av forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge har jobbet med den nye strategien siden i fjor høst. 

- Det er gjennomført et grundig arbeid med mye involvering både internt og eksternt, men vi mottar gjerne flere innspill før forslaget sendes til endelig behandling i UNN-styret. Tilbakemeldinger kan sendes på epost eller ved å delta på digitale høringsmøter 26. og 27. mai, sier Einar Bugge.

Hovedoppgaver og satsingsområder

Strategi for UNN 2021-2025 bygger på føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, Helse Nords regionale utviklingsplan 2035 og på vedtatte planer og tiltak i UNN. Strategien viser hvilke tydelige strategiske grep som skal prioriteres de neste fire årene i UNN. 

- UNNs fire hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og pasient- og pårørendeopplæring. I forslaget til ny strategi løfter vi frem fem satsingsområder og beskriver hvor vi ønsker å være i 2025, sier Einar Bugge.

De fem satsingsområdene er:
 
Pasientperspektiv i alt vi gjør 
Medarbeideren er vår viktigste ressurs
Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge
Vi er åpne om prioriteringer 
Vi er en synlig og forberedt samfunnsaktør

Påmelding til høringsmøter

Forslaget til ny strategi kan leses her. Tilbakemeldinger kan sendes på epost til strategi2021@unn.no Frist: 26. mai

Det er også mulig å delta på digitale høringsmøter. Disse arrangeres onsdag 26. mai (for befolkning og samarbeidspartnere) og torsdag 27. mai (for UNN-ansatte) mellom klokken 12 og 13. 

Møtene vil foregå i Teams, og du melder deg på ved å sende epost til strategi2021@unn.no. Frist for påmelding: Tirsdag 25. mai kl. 10.

Vel møtt!