HELSENORGE
Tromsø 6. og 7. oktober 2020

Nordisk Samvalgskonferanse


Sammen om samvalg - en konferanse for pasienter, helsepersonell, helseledere, forskere, utdanningsinstitusjoner, pårørende og pasientorganisasjoner. Spre din kunnskap med en posterpresentasjon! 

Invitasjon til posterpresentasjon
Arrangøren inviterer til aktiv deltagelse gjennom posterpresentasjoner om erfaringer/planer om samvalg.

Frist for innsending av abstract 15.09.2020 
Abstract sendes til steinar.pedersen@unn.no


Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om konferansen, ta gjerne kontakt:

Kirsti Rakkenes, prosjektleder for konferansen
Kirsti.rakkenes@unn.no
Tlf +47 93 00 56 09


Fant du det du lette etter?