HELSENORGE

Veiledningskurs for leger i spesialisering

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere».
Foreløpig mulig å melde seg på for kurs i Tromsø. Etterhvert blir det mulig å melde seg på kurs i Harstad og Narvik.

Om kurset

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, arrangerer UNN veilederkurs.

Kursene inneholder grunnleggende veiledningsteori, men er i hovedsak praktisk rettet. Det legges stor vekt på dialog og utveksling av erfaring i kursgruppa. Det gis også noe informasjon om ny spesialistutdanning for leger.  (…)

UNN har vedtatt at alle nåværende spesialister og utdanningskandidater i gammel utdanningsordning også skal gjennomføre enten UNN sitt kurs eller UiT sitt studie HEL-6331 (1 semester)/HEL- 6332 (2 semester) «Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene». (…)

Det arrangeres flere veiledningskurs hvert semester. Per i dag gjennomføres lokale kurs i Tromsø og Harstad. Narvik vil snarlig starte opp.

Kurset går over 2 enkeltstående dager, med en praktisk oppgave som skal gjennomføres mellom kursdagene. Man må delta på begge kursdager, samt gjennomføre arbeidsoppgaven, for å få kursbevis.

 

Kursholdere

  • Ragnar Joakimsen
  • Heidi Høifødt
  • Jan Ole Frantzen
  • Siri Malm
  • Brit Hveem
  • Catherine E Isaksen
  • Ieva Martinaityte
  • Kristina Larsby

Påmelding

Vil du delta 28. september (dag 1) og 4. oktober (dag 2).
Klikk her

Vil du delta 28. september (dag 1) og 12. oktober (dag 2).
Klikk
her.

Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med kursleder Heidi Høifødt (heidi.hoifodt@unn.no).

Harstad:

Ta kontakt med Brit Hveem eller Siri Malm.

Narvik:

Ta kontakt med Jan Ole Frantzen.


Fant du det du lette etter?