HELSENORGE

Veiledningskurs

Gode ferdigheter i å veilede og å supervisere er viktig for ansatte på sykehuset.

Om kurset

UNN er et universitetssykehus som hvert år bidrar til praksis for flere tusen studenter i ulike helsefagutdanninger. Dette inkluderer oppfølging i klinikk, og ikke minst all praksisveiledning.  I tillegg bidrar UNN i spesialistutdanningen for leger i hele Helse Nord, og også her er veiledning et sentralt pedagogisk virkemiddel.

Både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har på ulike måter understreket hvor viktig veiledningskompetanse er i formelle utdanningsløp – både for studenter, elever og ansatte.

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger sier;

"Praksistilbyderen (UNN i dette tilfellet) har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene(...) Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse."

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at legen skal oppnå «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). Dette læringsmålet gjelder for alle leger i spesialisering, uavhengig av spesialitet.

For at UNN sine ansatte skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, arrangerer UNN veilederkurs. Som en pilot vil vårens kurs arrangeres tverprofesjonelt.

Et antall plasser er reservert til leger i spesialisering for at de skal få avsluttet sine utdanningsløp. Resten av plassene kan disponeres av legespesialister og sykepleiere. Det er totalt 24 plasser.

Det vil bli opprettet venteliste, og det er viktig å gi raskt beskjed dersom du ikke har mulighet til å møte.
 

Kursholdere

  • Anne Grete Elvebu
  • Åsa Nordheim
  • Kristina Larsby
  • Ieva Martinaityte
  • Ragnar Joakimsen
  • Heidi Høifødt

Påmelding

Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med utdanning@unn.no.Fant du det du lette etter?