HELSENORGE

Teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober

Nå er det endelig klart for nytt AFA-kurs.

Det er plass til inntil 50 deltagere. Tildeling av plass skjer i den rekkefølge påmelding registreres. Vi ønsker flest mulig laboratorier representert, fortrinnsvis med bioingeniør og lege.

Program

Kursprogram kommer seinere, men vil bli veldig likt 2019-kurset.
Se her for tidligere kursprogram: Tidligere AFA-kurs

Målgruppe

Leger og bioingeniører ved medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge. Kurset omhandler utførelse og tolkning av resistensbestemmelse. Kurset kan være nyttig både for leger og bioingeniører som er relativt nye i faget og for dem som har vært med en stund. Primær målgruppe er personale ved human-medisinske mikrobiologiske avdelinger, men kurset er også åpent for inntil 4-5 personer fra det veterinærmedisinske miljøet.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent som kurs for utdanningskandidater innen medisinsk mikrobiologi samt som tellende timer for bioingeniører under/med spesialistgodkjenning.

Arrangør

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Bioingeniørfaglig institutt ved Rådgivende utvalg for mikrobiologi (RUFMIK), NITO og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Kursavgift

Kr 4.000 inkl. lunsj og kaffe/te begge dager. Kursavgiften må være innbetalt før kursstart. Kursdeltagere må selv besørge overnatting og dekke reise- og oppholdsutgifter. For å kunne arrangere kurset er vi avhengige av tilstrekkelig stor deltagelse fra laboratoriene (minst 30 deltagere).

Kursansvarlige

Karianne Wiger Gammelsrud (kursleder), Per Espen Akselsen, Kristian Tonby og Alexander Husby Albertsen 

Andre medvirkende: Anne Katrine Steffensen, Arnfinn Sundsfjord, Cecilie Torp Andersen, Christoffer Lindemann, Dagfinn Skaare, Hege Enger, Janne Møller Stray, Kristin Hegstad, Marie Therese Noer, Tore Taksdal Stubhaug, Ørjan Samuelsen

Vel møtt på resistenskurs i mars!

Fant du det du lette etter?