HELSENORGE

Parkinson-kurs – unik mulighet til å bli med i et nettverk

Fagpersoner og kommuner som blir en del av ParkinsonNet får en unik mulighet til kompetanseheving.

 Hvorfor delta på kurset og bli en del av ParkinsonNet

Deltakere  vil få anledning til å teste ut en samarbeidsmodell som innebærer systematisk kunnskapsoppdatering og tverrfaglig samarbeid. Denne tilnærmingen har i Nederland vist seg å bidra til økt selvstendighet og livskvalitet for personer med parkinson, samtidig som bistandsbehov og antall fallskader senkes. Modellen er fleksibel og tilpasses lokale behov. Deltakerne er sentrale informanter og ventes å bidra aktivt i kompetansespredning.

Mer informasjon om selve nettverket.

ParkinsonNet

ParkinsonNet

 

Program

 19. oktober (for alle faggrupper og inviterte).

 • 08.00-08.30 Registrering
 • 08.30-08.35 Velkommen V/ Michaela Gjerstad og Ingvild Bekkelund
 • 08.35-09.50 Motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom og atypisk Parkinsonisme v/ nevrolog
 • 09.50-10.10 Pause
 • 10.10-11.30  Ikke-motoriske symptomer ved  Parkinsons sykdom v/ nevrolog
 • 11.30-12.30 Lunsj
 • 12.30-13.30 Medikamentell- og avansert behandling ved Parkinsons sykdom v/ nevrolog
 • 13.30-14.00 Hvorfor ParkinsonNet i Norge v/ Britt Inger Skaanes
 • 14.00-14.20 Å leve med Parkinson v/bruker
 • 14.20-14.50  Pause
 • 14.50-16.00  V/ Koordinator og fagveiledere
  • Tverrfaglig tilnærming
  • Særfaglig tilnærming
  • Retningslinjer og henvisning
  • Fagpersonregister

 Logopeder 20.-21.oktober


Ved Kristin Øverland og Katrine Kvisgaard

20. oktober

 • 12.00-12.50 Introduksjon Røde flagg og atypisk parkinsonisme
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00-13.50 Tilnærming til dysartri
 • 13.50-14.00  Pause
 • 14.00-14.50 Kartlegging av hypokinetisk dysartri
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30 Behandling av hypokinetisk dysartri

21.oktober

 • 12.00-12.50 PLVT
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00- 13.50 Kartlegging og behandling av dysfagi.
 • 13.50-14.00 Pause
 • 14.00-14.50 Kartlegging og behandling av spyttkontroll.
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30 Tverrfaglig oppsummering. Veien videre i ParkinsonNet Norge.
  Hva har vi lært og hva vil vi endre i vår kliniske tilnærming til brukeren med Parkinsons sykdom

Ergoterapeuter 20.-21. oktober


Ved Lisa Apeland og Nina Bondkall

20. oktober

 • 12.00-12.50 Introduksjon. Aktivitet og deltakelse for personer med Parkinson Sykdom
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00-13.50 Ergoterapeutisk kartlegging: kartleggingsverktøy, observasjon og pårørende
 • 13.50-14.00  Pause
 • 14.00-14.50 Ergoterapeutiske tiltak:
  • Informasjon og coaching
  • Trening
  • Ferdighetstrening
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30 Fortsettelse ergoterapeutiske tiltak

21.oktober

 • 12.00-12.50 Kognitive utfordringer
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00- 13.50 Ergoterapeutiske tiltak: Strategitrening. Tilrettelegge omgivelsene.
 • 13.50-14.00 Pause
 • 14.00-14.50 Tiltak relatert til tremor
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30 Tverrfaglig oppsummering. Veien videre i ParkinsonNet Norge.
  Hva har vi lært og hva vil vi endre i vår kliniske tilnærming til brukeren med Parkinsons sykdom

Fysioterapeuter 20.-21.oktober

Ved Per Ola Wold-Olsen.

20. oktober

 • 12.00-12.50 Bruk av retningslinjer. CRQ  Anamnese og klinisk undersøkelse
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00-13.50 Valg av tiltak/intervensjon - Hva, hvordan og når?
 • 13.50-14.00  Pause
 • 14.00-14.50 Trening & øvelser. Motorisk læring
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30  «Cueing & strategier»

21.oktober

 • 12.00-12.50 Posturale endringer. Respirasjon
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00- 13.50 Gruppetrening Stressmestring/ avspenning
 • 13.50-14.00 Pause
 • 14.00-14.50 Kasuistikker: Hjelpeverktøy. PIF & CRQ
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30 Tverrfaglig oppsummering. Veien videre i ParkinsonNet Norge.
  Hva har vi lært og hva vil vi endre i vår kliniske tilnærming til brukeren med Parkinsons sykdom?

Sykepleier 20.-21. oktober

Ved Ragnhild Stenshjemmet Støkket.

20. oktober

 • 12.00-12.50 Sykepleie ved Parkinsons sykdom: fra diagnose start til avansert sykdom
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00-13.50 Sykepleie ved Parkinsons sykdom: fra diagnose start til avansert sykdom
 • 13.50-14.00  Pause
 • 14.00-14.50 Sykepleie ved Parkinsons sykdom: fra diagnose start til avansert sykdom
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30  Sykepleie ved Parkinsons sykdom: fra diagnose start til avansert sykdom

21.oktober

 • 12.00-12.50 Medisinering . Rett medisin til rett tid i rett dose
 • 12.50-13.00 Pause
 • 13.00- 13.50 Medisinering . Rett medisin til rett tid i rett dose
 • 13.50-14.00 Pause
 • 14.00-14.50 Utfordringer i GI –tractus og ernæring
 • 14.50-15.00 Pause
 • 15.00-15.30 Tverrfaglig oppsummering. Veien videre i ParkinsonNet Norge.
  Hva har vi lært og hva vil vi endre i vår kliniske tilnærming til brukeren med Parkinsons sykdom?

Hvem kan delta i ParkinsonNet?

Vi inviterer fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere i Troms og Finnmark til å delta. I årene fremover vil det kunne utvides til flere helsefaggrupper. Kurset er godkjent for videreutdanning av sykepleier- og ergoterapiforbundet.

Kriterier for å delta

Deltakelsen i ParkinsonNet er gratis. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsspråket er norsk, men at e-læringskurs er på engelsk.

Følgende kriterier ligger til grunn for å kunne delta:

 • Deltakelsen må være forankret i bydelens/bedriftens ledelse
 • Deltakeren må ha/eller kunne få tilgang til personer med PS
 • Deltakeren må være motivert til å arbeide tverrfaglig
 • Deltakeren må være med på grunnkurs og påfølgende samlinger
 • Deltakeren må være aktiv i det faglige nettverket
 • Deltakeren må være innstilt på å bruke tillært kunnskap i sin daglige praksis
 • Deltakeren må årlig besvare en spørreundersøkelse og bidra i evaluering*
 • Deltakeren må være villig til at eget navn er listet opp i fagpersonregister på nettsider der ParkinsonNet og/eller det faglige nettverket presenteres

Hva innebærer deltakelse?

 • E-læringskurs i forkant av grunnkurset (varighet om lag 2 timer). Kurset gir grunnleggende innføring i diagnosen og er obligatorisk utgangspunkt for grunnkurset.Kurset er på engelsk og tilgjengelig via ParkinsonNet International.
 •  Praktisk informasjon og påloggingsinformasjon sendes til påmeldte. Sykepleiere har tilgang til et e-læringskurs på norsk.
 • 3 dagers grunnkurs for logopeder, fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter. Praktisk informasjon om grunnkurset sendes ut til påmeldte.
 • 3-4 fagsamlinger årlig. Innhold, tid og sted avtales med deltakerne i prosjektet.
 • Registrering i fagpersonregister ved Norges Parkinsonforbund (samtykkebasert). Fagpersonregisteret gjør det mulig å finne frem til fagpersoner/institusjoner med kompetanse på PS i eget område.
 • Samhandling med de andre deltakerne.
 • Bistå i utviklingen av de faglige nettverkene.

Nb. Så lenge vi må forholde oss til Covid-19 - pandemien vil samtlige kurs bli holdt digitalt. Samlingen for nettverksbygging og praktisk opplæring vil gjennomføres når situasjonen tillater dette.

Kostnader

Grunnkurs og deltakelse er gratis.

Eventuelle reisekostnader, kost og overnatting dekkes ikke av ParkinsonNet og må avtales med arbeidsgiver.

Fant du det du lette etter?