HELSENORGE

Opplæringsseminar i psykoterapi for voksne med ADHD

De regionale enhetene i Norge med ansvar for kompetanseutvikling knyttet til ADHD går nå sammen om å tilby et todelt opplæringsseminar til enheter og behandlere ved alle helseforetak i landet.

Behandlingsformen er manualbasert og består av elementer hentet fra dialektisk atferdsterapi: psykoedukasjon, mindfulness-øvelser, atferdsanalyse og coaching.

Del 1 består av to digitale samlinger, og del 2 vil bli gjennomført som en to-dagers samling på Gardermoen. 

Målgruppe
Behandlere med ansvar for utredning og oppfølging/behandling av voksne med ADHD i spesialisthelsetjenesten.

Anbefalt kompetansenivå
Erfaring med ADHD, erfaring med gruppebehandling og/eller erfaring/ kunnskap om kognitiv (DBT) eller dialektisk atferdsterapi. En forutsetning er at de som deltar i del 2 inngår i et team med plan om å tilby gruppebehandlingen i egen klinikk.

Kursavgift
Del 1: kr. 500,- for digital samling 12. og 19. april
Del 2: kr.1500,- for fysisk samling på Oslo Airport hotell, Gardermoen 29. og 30. april. Kursavgiften inkluderer dagpakke på hotell begge dagene. Deltagere må selv ordne med overnatting og reise

Det blir søkt kursgodkjenninger fra Legeforeningen, Psykologforeningen og Sykepleierforeningen. Søknader gjelder både del 1 og del 2 av opplæringen.

Påmeldingsfrist
26. mars 2021 (se vedlegget under for påmeldingsdetaljer).

Fant du det du lette etter?