HELSENORGE

Kurs i protokoll- og søknadsskriving 2022

Har du planer om å søke forskningsmidler i år? Her er kurset for deg! Klinisk forskningsavdeling arrangerer online kurs i protokoll- og søknadsskriving for forskere i Helse Nord mandag 23. mai 2022

Målgruppe

Målgruppen for kurset er forskere, startstipendkandidater og stipendiater som planlegger å sende søknad om forskningsmidler til Helse Nord 1.9.2022, Norges forskningsråd eller andre nasjonale søknadskilder.

Innhold 

Kursprogrammet dekker sentrale tema som er viktig å kjenne til for å skrive gode og konkurransedyktige søknader. Foreleserne er erfarne forskere, veiledere og rådgivere i Klinisk forskningsavdeling med bred erfaring innenfor tematikken.

Kurset er gratis og åpent for ansatte i Helse Nord. Kurset holdes på norsk.

Kurset er et heldagskurs og arrangeres i år digitalt via Skype eller Teams.

Program

Se vedlagt program. Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet og om tilstrekkelig antall påmeldte for å gjennomføre kurset.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Klinisk forskningsavdeling på e-post klinisk.forskningsavdeling@unn.no

Program

Fant du det du lette etter?