Kurs i litteratursøk, forskningsmetodikk og -etikk for leger i spesialisering (LIS 2/3)

Klinisk forskningsavdeling arrangerer online dagskurs for leger i spesialisering (LIS 2/3) fredag 19.November 2021.

Kurset, Innføring i litteratursøk, forskningsmetodikk og -etikk, er anbefalt læringsaktivitet til sentrale læringsmål under forskningsforståelse og kunnskapshåndtering i del 2 av felles kompetansemodul (FKM) for alle spesialiteter.

Kurset er tilrettelagt for leger i spesialisering (LIS 2 og 3) ved UNN HF, men er også åpent for LIS ved andre HF i Helse Nord.

Kurset er anbefalt læringsaktivitet til læringsmål 13, 32, 34 og 43 læringsmål under forskningsforståelse og kunnskapshåndtering i del 2 i felles kompetansemodul (FKM) for alle spesialiteter. For de som følger ny utdanningsordning ved UNN HF, vil deltakelse på kurset være obligatorisk for å få godkjent de aktuelle læringsmålene og kurset må være gjennomført før man kan søke om å bli spesialist. Det gjøres unntak for leger med norsk doktorgrad innen medisin og helse. Kurset gjennomføres en gang per år.

Kurset arrangeres online fredag 19. november ved bruk av Teams. Kurset vil ikke bli filmet!

Se vedlagte program.

Kurset innebærer forberedelser i forkant, så sett av nok tid til dette. Se mer info i vedlagte program.

Som forberedelse til heldagskurset anbefales bl.a. å ha gjennomført Helsebibliotekets e-læringskurs i kunnskapsbasert praksis for å dekke deler av læringsmålene 32 og 34.

Helsebibliotekets kurs er tilgjengelig i de regionale helseforetakenes læringsportaler. Hvis du er ansatt i et helseforetak, anbefaler vi at du tar kurset via læringsportalen slik at det blir registrert at du har gjennomført kurset. Kurset er modulbasert og hele kurset tar ca. 4-5 timer å gjennomføre.

Lenke til kurset og mer informasjon her:

https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

 

Mer informasjon og lenke til Teams vil bli sendt ut ca. to uker før kursdagen.

Fant du det du lette etter?