HELSENORGE

Kurs i ADOS-2, modul 3 og 4

 
Velkommen til 2-dagers kurs i Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2).

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd, hvor det mistenkes autisme eller autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling.

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet, og av Legeforeningen godkjennes kurset med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne-og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

For å delta på kurset, ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet innen 1. juni 2023 (kun 20 plasser).

Kursavgift: Kr. 1400,- per person, som dekker kursledere, servering, møteromsleie og materiell for begge dagene.

Om du har behov for overnatting har vi fått avtalepris kr.1 370,- pr natt (på kurshotellet). Ønsker du å benytte deg av denne prisen ivaretar vi booking av rom, som betales av den enkelte deltager ved avreise. Ønskes annet hotell, må du ordne booking selv.

Kostnader i forbindelse med reise til og fra kursstedet må også dekkes av den enkelte/den enkeltes arbeidsgiver.
Fant du det du lette etter?