HELSENORGE

Kurs i ADI-R

 
Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R) er et halvstrukturert intervju for vurdering av atferd relatert til autismespekterforstyrrelser. ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for barneautisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

For å delta på kurset, ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet innen 15. mai 2023 (kun 20 plasser).

Kursavgift: Kr. 1400,- per person, som dekker kursledere, servering, møteromsleie og materiell for begge dagene.

Om du har behov for overnatting har vi fått avtalepris kr. 1 474,- pr natt (på kurshotellet). Ønsker du å benytte deg av denne prisen ivaretar vi booking av rom, som betales av den enkelte deltager ved avreise. Ønskes annet hotell, må du ordne booking selv. 

Kostnader i forbindelse med reise til og fra kursstedet må også dekkes av den enkelte/den enkeltes arbeidsgiver.
Fant du det du lette etter?