HELSENORGE

Kurs for behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD

De regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Norge har gleden av å invitere til et 3-dagers opplæringsseminar til enheter og behandlere ved alle helseforetak i landet.
Om behandlingen
Behandlingsformen er manualbasert og består av elementer hentet fra dialektisk atferdsterapi (DBT), psykoedukasjon, mindfulness, atferdsanalyse og coaching. Se artikkel nederst på siden.

Målgruppe
Behandlere med ansvar for utredning og oppfølging/behandling av voksne med ADHD i spesialisthelsetjenesten, som planlegger å starte gruppebehandling. Målet med opplæringen er at deltakerne skal kunne gjennomføre gruppebehandling i egen klinikk. 

Forutsetning for deltakelse

  • At deltagerne inngår i et team med plan om å tilby gruppebehandlingen i egen klinikk.
  • At deltakere anskaffer kursmaterialet i forkant. Materialet inkluderer: Teoribok for terapeuten, arbeidsbok for gruppedeltakere og USB minnepinne med tilrettelagt materiell. Dette må bestilles direkte fra Hogrefe forlag via egen arbeidsplass. Forlaget selger materialet til enheter innen helse, ikke til enkeltpersoner.
Anbefalt kompetansenivå
Erfaring med ADHD, erfaring med gruppebehandling og/eller erfaring/ kunnskap om kognitiv atferdsterapi (CBT) eller DBT. 

Kursholdere
Anne Halmøy, overlege/psykiater ved Kronstad DPS, Helse Bergen.
Merete Møller, psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver ved DPS Halden-Sarpsborg, Sykehuset Østfold.
Nina Irene Molde, psykiatrisk sykepleier, DBT-terapeut og teamkoordinator ADHD ved Bjørgvin DPS, Helse Bergen.

Kursgodkjenninger
Det blir søkt om godkjenning av kurset fra Legeforeningen, Psykologforeningen og Sykepleierforeningen.

Kursavgift
Kr. 3000,- per deltaker. Kursavgiften inkluderer kursledere og dagpakke på hotell alle tre dagene. De som har deltatt på dette kurset vil i etterkant få tilbud om veiledning i form av gruppebasert erfaringsutveksling (på video). 

Avtalepris hotellrom er kr. 1 295,- pr natt (enkeltrom m/ frokost på kurshotellet). Dersom ønske om overnatting på konferansehotellet til avtalepris, kryss av for dette ved påmelding. Booking av rom vil da bli ivaretatt av arrangør. Rom betales av den enkelte deltager ved avreise.

Interesserte som ønsker mer informasjon kan ta kontakt med oppgitt person i sin region: 
RKT Helse Sør-Øst: Bodil Sjømæling (sjob@ous-hf.no)
RFM Helse Vest: Unni Sagstad (unni.sagstad@helse-bergen.no)
RFM Helse Midt: Hege Ramsøy-Halle (hege.ramsoy-halle@ntnu.no)
R-FAAT Helse Nord: Hans Kristian Høgås (hans.kristian.hogas@unn.no)


VEDLEGG

  1. Klikk her for for utskriftsvennlig invitasjon
  2. Kursprogram (forbehold om mindre endringer)
  3. Dialectical behavioral therapy‑based group treatment versus treatment as usual for adults with attention‑deficit hyperactivity disorder: a multicenter randomized controlled trial (BMC Psychiatry, open access)

Fant du det du lette etter?