HELSENORGE

Introduksjonskurs i ADOS - 2, modul 3 og 4

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd.
Testverktøyet brukes ved mistanke om autisme eller autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning  og behandling. Hver modul tar mellom 40 og 60 minutter å administrere og har en egen protokoll med aktiviteter beregnet for barn eller voksne med et bestemt utviklingsnivå og språklig nivå.

Kurset koster kr. 500,- per person for begge dagene og dekker kursledelse, materiell og servering. Reise og overnatting dekkes for de som er tilreisende (kun 29. til 30.april dekkes, øvrig overnatting må dekkes av deg selv eller din arbeidsgiver).

Godkjenninger
Kurset er godkjent av psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet, og av Legeforeningen godkjennes kurset 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne-og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

Fant du det du lette etter?