HELSENORGE

«Bedre i lag» - pakkeforløp for psykisk helse og rus

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i UNN-området til seminaret «Bedre i lag». Et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus i UNN-området.
Målet med seminaret er å bidra til at kommunene og spesialisthelsetjenesten lokalt sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helse- og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå, skal oppleve hjelpeapparatet som helthetlig og koordinert.


Program

Tirsdag 25. mai

 • 11.45–12.00 Pålogging, mingling
 • 12.00–12.15 Velkommen!
  Bakgrunn og presentasjon
  NAPHA
 • 12.35–12.50 Pårørendeinvolvering i pakkeforløp
  Ann-Kirsti Brustad, LPP og BIKUBEN
 • 12.50–13.00 Pause
 • 13.00–14.00 Samhandling i pakkeforløp
  Sammenhengende og koordinerte behandlingsforløp i pakkeforløp Marianne Borthen, NAPHA
  Kommunalt blikk på samhandling: Hvilke rammefaktorer skal til for å få til samhandling? Ketil Slettli og Stian Andersen, Storfjord kommune
  Vi må tørre å trø i hverandres bed
  Trine Pettersen, ACT Tromsø og NAPHA
 • 14.00–14.10 Pause
 • 14.10–14.55 Gruppearbeid
  Hvordan svarer vi ut føringene i pakkeforløp lokalt, og hva er våre kritiske punkt?
  Grupper satt sammen på tvers av tjenester og tjenestenivå
 • 14.55–15.10 Tilbakemelding fra gruppene
 • 15.10–15.30 Et godt eksempel på samhandling
 • 15.30 Takk for i dag!
* Med forbehold om endringer.

Onsdag 26. mai

 • 08.45–09.00 Pålogging, mingling
 • 09.00–09.05 Velkommen tilbake
 • 09.05–09.25Helsefellesskapet Troms og Ofoten er etablert. Hvordan jobbe videre ut fra Ishavserklæringen?
  Guri Moen Lajord, Samhandlingsavdelinga v/UNN og Heidi Eriksen Laksaa, Narvik kommune
 • 09.25–09.50 Det relasjonelle aspektet i samhandling
  Ottar Ness, NTNU og NAPHA
 • 09.50–10.00 Pause
 • 10.10–11.00 Samarbeidsflater
  Hemmere og fremmere for samarbeid – med FACT-team som eksempel
  Kristin Trane, NKROP og NAPHA
  Koordinering som nøkkel til gode overganger
  Rune Falck, forløpskoordinator UNN og Tromsø kommune
  Nye arenaer gir nye muligheter – Digital behandling og oppfølging
  Rose-Marie Lejon, Ruspoliklinikken Tromsø
  Samhandling om somatisk helse i pakkeforløp
 • 11.00–11.10 Pause
 • 11.20–12.00 Gruppearbeid
  På hvilke områder ønsker vi å forbedre oss og hvordan får vi det til?
  Grupper satt sammen på tvers av tjenester og tjenestenivå
 • 12.00–12.05 Beinstrekk
 • 12.05–12.20 Tilbakemelding fra gruppene
 • 12.20–12.30 Veien videre
 • 12.30 Takk for i dag og vel hjem
* Med forbehold om endringer.


Målgruppe

Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.

Samarbeidspartnere

Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, Universitetssykehuset i Nord-Norge, brukermiljø, Statsforvalteren, og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør.

Kontakt

Godkjennninger

Vi søker om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Legeforeningen som vedlikeholdskurs spesialitet, og i Sykepleierforbundet og FO under krav for godkjenning av klinisk spesialist.


Fant du det du lette etter?