To pasienter med covid-19 innlagt på UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har i dag mottatt to pasienter med påvist covid-19. Begge er innlagt ved UNN Tromsø, og dette er de første pasientene med covid-19 som er innlagt siden 5. juni.

De to er utenlandske statsborgere og til daglig mannskap på Roald Amundsen eid av Hurtigruten Group. Skipet ligger for tiden ved kai i Tromsø.

Av hensyn til personvern gis det ikke ytterligere informasjon om pasientenes tilstand eller identitet.

Mottak av pasientene ble gjort etter gjeldende smittevernregime for mistenkte covid-19-tilfeller ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er derfor ingen grunnlag for å sette i gang intern smittesporing eller å sette ansatte ved i karantene.

UNN er fortsatt i grønn beredskap, og håndterer covid-19-pasienter i tråd med sykehusets pandemiplan.

For nærmere informasjon, kontakt undertegnede på pressevaktnummer 48 22 60 00

Mvh
Per-Christian Johansen
Kommunikasjonsrådgiver 
Universitetssykehuset Nord-Norge