HELSENORGE

Regler ved føde- og barselavdelingene

Vi er fortsatt litt forsiktige på alle våre føde- og barselavdelinger, fordi mange gravide ikke er vaksinerte. 

Fødepoliklinikk - smitteverntiltak

 • Om du eller noen i husstanden din nylig har testet positivt for covid-19, eller du har symptomer og venter på prøvesvar, må du ta kontakt med oss før timen, slik at vi kan forberede smitteverntiltak eller vurdere å utsette timen. 
 • Dette gjelder også for partner. 
 • Frisk partner/ledsager kan delta på ultralydundersøkelser og polikliniske undersøkelser. Søsken kan ikke være med.
Fødeavdelingen - smitteverntiltak
 • ​Alle fødende kan ha med partner/ledsager på fødselen, men partner med infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm bør som hovedregel ikke være med.   
 • Covid-positiv partner med lite eller ingen symptomer kan være med i aktiv fødsel, og være der til mor og barn flyttes over til barsel. 
Øvrige besøksrutiner ved føde-/barselavdelingene
 • Gravide som er innlagt til observasjon eller igangsetting kan ha partner/ledsager med. Videre deltakelse avtales underveis.
 • Partner/ledsager kan delta ved fødsel og keisersnitt.
 • Ved våre to-sengsrom må alle ta hensyn til andre pasienter og holde avstand. Bruk gjerne besøksrom.
 • Dersom den nybakte mor ligger på barselavdeling etter fødselen, kan kun partner og barnets søsken komme på besøk.
 • Mellom 14.00 og 16.00 er det hviletid, og ingen besøk tillates.
 • Partner kan overnatte på barselavdelingen hvis det er ledig sengeplass/enerom.
 • På pasienthotellet i Tromsø kan partner bo sammen med mor.Fant du det du lette etter?