Helsenorge

Pasientreiser ved mistenkt/påvist smitte med COVID-19

Pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom skal kontakte helsepersonell for avklaring av hvilken type transport som er aktuell. Ny transportordning i Harstad, Narvik, Tromsø kommuner fra 5.mai.

Pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte skal kjøres av ambulansetjenesten inntil andre godkjente transportløsninger er etablert. Dette gjelder også når man er i tvil om pasienten kan være smittet.

Slik transport bestilles fortsatt direkte fra AMK.

Ny ordning i Harstad, Narvik og Tromsø hverdager på dagtid

Fra og med 5.mai skal transport hverdager kl 08-16 av pasienter i disse tre kommunene med mistenkt eller påvist Covid-19, bestilles elektronisk i NISSY på lik linje med øvrige pasientreiser.

I rekvisisjonen i NISSY må det hakes av for transporttype «BB» (beredskapsbil), og «Koronarelatert» under spesielle behov.  Trykk «rediger egenandel» og hak av for «annen fritaksgrunn» (allmenfarlig, smittsom sykdom).

I Harstad og inntil videre også i Tromsø vil det være Røde Kors som utfører denne transporten på dagtid, mens den i Narvik utføres av Narvik taxi. All transport foregår i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

 Informasjon om Helse Nords avtaler med transportører om transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte

Folkehelseinstituttets råd for transport

Folkehelseinstituttet har utviklet råd omkring kjøretøy, transport, beskyttelsesutstyr, assistanse og rengjøring av kjøretøy.

Pasienter som ikke har mistenkt eller påvist smitte oppfordres til å bruke privat transport når det er mulig og forsvarlig.

Det er fra 12.3.20 utvidede rettigheter til dekning av reiseutgifter ved bruk av privatbil. Les om dette på helsenorge.no

Dersom privat transport ikke er mulig skal pasienten som tidligere ta kontakt med lege/fastlege på vanlig måte for å avtale. Primærhelsetjenesten bestiller som tidligere via AMK.

 

Smittekuvøser ved helikoptertransport

Fra 3.april kan Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov.

Fra før er et Super Puma-helikopter leid inn for å transportere koronapasienter. Dette helikoptret er plassert i Tromsø, og vil være bemannet med smitteteamet til Universitetssykehuset Nord-Norge.