HELSENORGE
Pressemelding

Pasienter må komme til avtalt time

Med økt smitte i samfunnet frykter direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Anita Schumacher, at pasienter vegrer seg for å dra til avtalt time på sykehuset.

​- Det er viktig at pasienter kommer til timene sine, selv om det er økt smitte i samfunnet. En avtale på sykehuset er absolutt et nødvendig ærend, sier Schumacher.

For at det skal være trygt for pasienter og ansatte, har UNN fortsatt besøks- og adgangskontroll.  

- Vi har gode rutiner for smittevern i sykehusene, og det er trygt for pasientene å komme til avtalt time, sier avdelingsoverlege Hanne Frøyshov. 

- Besøk til pasienter som ikke er helt nødvendig bør unngås. Hvis du mener det er strengt nødvendig å besøke innlagte, må du avtale med avdelingen, og sette deg inn i besøksreglene som du finner på UNNs internettsider og følge disse, oppfordrer Anita Schumacher.

UNN har gode smittevernrutiner og har lagt til rette for minimum 1-meters avstand i ventearealer og poliklinikker. 

- Møt presis til timen. Kommer du for tidlig, blir det fullt i ventearealene, og da kan det være vanskelig å overholde 1-meteren. Vi vil at pasienter skal få behandlingen de trenger, og at det skal være trygt å bevege seg i alle UNNs sykehus for dem som må være her, sier Frøyshov.

Universitetssykehuset Nord-Norge ber pasienter unngå å ta med pårørende eller følgeperson med mindre det er helt nødvendig. Pasienter som er avhengig av ledsager, kan ha med seg denne inne på sykehuset.

- Det skal være trygt på sykehuset for pasienter og ansatte. Det er derfor viktig at pasienter, pårørende eller følgepersoner ikke har symptom på luftveisinfeksjon, er i hjemmekarantene eller venter på prøvesvar med tanke på covid-19-smitte når de kommer til sykehuset,  presiserer Frøyshov.

Kontaktperson: Pressevakta UNN, tlf 48 22 60 00 .

Hanne Frøyshov

Hanne Frøyshov