Omdisponerer offentlig godkjente sykepleiere

Ved UNN Tromsø lærer vi opp flere sykepleiere for å kunne håndtere et betydelig større antall covid-19-pasienter med behov for intensivbehandling.